Suzy Ward, Channeling van Matthew Ward

Suzy Ward – Channeling van Matthew Ward

4 januari 2023

Met liefdevolle groeten van alle zielen op deze post, dit is Matthew. Velen voelen aan: “De lucht voelt super-geladen met verandering!” en dat is inderdaad een treffende beschrijving van activiteit wereldwijd om duisternis te elimineren. De opmerkelijke vooruitgang van vorig jaar escaleert nu op aarde en daarbuiten.

De strijd tussen lichtkrachten en duistere krachten wordt ook buiten de planeet gevoerd. Gedurende vele decennia hebben duisteren in sommige van jullie militaire organisaties en bedrijven in het geheim samengewerkt in ruimte-projecten met leden van andere beschavingen met negatieve bedoelingen. Net zoals de duisternis op aarde aan het licht komt zodat het kan worden overwonnen, zo zal het zijn met de ontmanteling van die projecten die technologie gebruiken waarvan de meesten denken dat ze alleen in sciencefictionromans en films bestaan. In de niet al te verre toekomst zal de technologie welwillend worden gebruikt op de planeet.

Alles om de Aarde van de duisternis te bevrijden vordert volgens het goddelijke plan dat is bedacht door de hoogontwikkelde zielen die de leiding hebben over het Melkwegstelsel, in samenwerking met de hoogste universele raad. Het is op dat hoogtepunt van goddelijke orde dat jullie werden uitverkoren om deel te nemen , aangezien jullie de sterksten zijn van de miljarden zielen die zich vrijwillig hebben aangemeld. Je herinnert je niet dat je toen wist dat je pure liefde-lichtenergie bent – het enige “wapen” waartegen de duisternis geen verdediging heeft – en goed ervaren in de missie die je ondernam. Dierbaren, vertrouw op wat we jullie vaak hebben verteld: Simpelweg door te ZIJN, helpen jullie onze Aardefamilie hun wereld te transformeren – jullie licht is zo krachtig!

Alle waarheden die publiekelijk bekend worden, maken deel uit van de enorme reiniging van de Aarde, en met alle toenemende activiteit, lijkt het erop dat die waarheden binnenkort naar buiten zullen komen. Dat is hoogst onwaarschijnlijk. Wanneer alle openbaringen tegelijkertijd zouden komen, zou de collectieve psyche van de beschaving van de Aarde in shock raken. Dat zou het vermogen van de mensen om rationeel te reageren blokkeren en de vooruitgang van de lichtwerkers in het ontwaken ongedaan maken. Daarom, zo wordt ons verteld, is het plan om eerst te onthullen wat je “gemakkelijker te accepteren waarheden” zou kunnen noemen, en andere gebieden waar alomtegenwoordige misleiding, corruptie en verdorvenheid bestonden – en sommige worden nog steeds ontdekt en uitgeroeid – zullen worden onthuld wanneer de beschaving een nieuwe golf van verbluffende informatie kan assimileren.

Ons is gevraagd wat NESARA/GESARA is, ook wanneer het zal worden geïmplementeerd, en we weten het antwoord op “wanneer” niet. Om kort uit te leggen, de wetgeving van de Verenigde Staten, National Economic Security and Reformation Act, heeft twee primaire bepalingen en beide zijn complex. De eerste, het vestigen van de soevereine republiek die de oprichters voor ogen hadden, vereist het afschaffen van de huidige regering. Slechts een handvol van de bevolking weet dat een paar eeuwen geleden het bestuur van dat land heimelijk werd opgezet als een particulier bedrijf en dat alle burgers daar werknemers van zijn. Er zijn discussies gaande over hoe deze situatie het beste kan worden aangepakt, met minimale verwarring en “partijpolitieke” terugslag.

Dit is geen politieke kwestie. Dit bevrijdt die natie van de Illuminati-invloed die snel de Atlantische Oceaan overstak nadat de koloniën onafhankelijk werden van de Britse overheersing. Zodra dat geheime genootschap zich verschanste in elke instelling, elk systeem en elke organisatie die het leven in dat land beïnvloedt, verspreidde het zich ten noorden en ten zuiden van de grenzen van de staten.

De tweede primaire voorziening vormt een nieuwe wereldeconomie – daarom werd G toegevoegd aan NESARA – en beëindigt de huidige vormen van bankieren, lenen, aandelenmarkten en valutahandel die de Illuminati hebben opgericht zodat ze fortuinen konden vergaren. Er wordt vooruitgang geboekt om die fondsen te verkrijgen, die illegaal en immoreel zijn verkregen, zodat ze kunnen worden gebruikt om een einde te maken aan de verarming wereldwijd.

Deze bepaling zal ook een einde maken aan het Federal Reserve System – het heeft helemaal niets te maken met “federaal” – en zijn incasso-arm, de Internal Revenue Service. De “Feds” zijn een consortium van bankiers wiens invloed de wereld omspant, als een octopus met duizend armen. In het nieuwe systeem zullen alle nationale valuta’s gebaseerd zijn op edelmetalen, waardoor het wereldwijde economische speelveld gelijk wordt getrokken.

Hoewel we jullie geen tijdschema kunnen geven voor de implementatie van die bepalingen, met alles in versnellingsmodus en trillingsniveaus die blijven stijgen, komen alle welwillende veranderingen dichterbij. Je zelfvertrouwen en geduld worden beloond!

Ik hoorde dat Gaia wil dat haar hele bevolking met haar meegaat naar een hoge vijfde dichtheid. Weet je hoe lang het zal duren voordat iedereen ‘wakker wordt’?

Laten we eerst “terug naar hoge vijfde dichtheid” verduidelijken. De geliefde ziel Gaia is altijd in die dichtheid geweest waar ze vandaan kwam en haar planetaire lichaam, dat nu Aarde wordt genoemd, met God co-creëerde. Alleen haar lichaam daalde af naar een lage derde dichtheid toen de duisternis een reeks beschavingen doordrong. Gedurende de eonen dat haar liefde en zorgzaamheid met haar levensvormen die in 3D-omstandigheden leefden waren, bleef Gaia’s ontwikkelingsstatus een hoge vijfde dichtheid.

Het is vergelijkbaar met jullie, geliefde broeders en zusters. Jullie bevinden je in lichamen van de derde dichtheid omdat jullie naar de Aarde zijn gegaan om de beschaving te helpen ontwaken, zodat ze kan evolueren. Maar jullie zijn niet die lichamen, jullie zijn zielen met dezelfde hoge dichtheidsstatus als toen jullie je vrijwillig voor dit leven aanmeldden.

Nu dan, zo’n 80 jaar geleden maakte een infusie van enorm veel licht van krachtige spiritueel geëvolueerde beschavingen de aarde los van haar dichte ankerplaats en begon te stijgen. Het was toen inderdaad Gaia’s wens dat haar hele bevolking ook zou opstijgen naar achtereenvolgens hogere lichtniveaus. Naarmate de tijd verstreek, realiseerde ze zich echter dat ze moest kiezen of ze haar ascensie-tempo wilde voortzetten of aanzienlijk wilde vertragen en wachten tot haar hele mensheid spiritueel en bewust wakker werd – persoonlijke ascensie.

Gaia wilde de voordelen van hogere trillingsniveaus niet uitstellen voor zielen die oprukten langs het ascensiepad, dus hield ze haar tempo stabiel. Haar bewustzijn omtrent de denkwijze van haar volkeren liet haar accepteren dat niet iedereen klaar was om in beschavingen van de vierde en vijfde dichtheid te leven. Sommigen zouden niet geloven dat religieuze dogma’s werden bedacht om de massa’s te controleren; sommigen zouden niet geloven dat de meeste onderwezen wetenschap onjuist is; en anderen sliepen goed in de vertrouwdheid van onverdraagzaamheid, onrechtvaardigheid, financiële ongelijkheid en andere laag trillende maatschappelijke omstandigheden.

In plaats van waarheden en verandering te omarmen, zullen ze er op zielsniveau voor kiezen om dit leven te verlaten. Wie om die reden overgaat naar geestelijk leven en wie overgaat in overeenstemming met de levensduur die in zielscontracten is gekozen, is alleen relevant voor die zielen. Wat belangrijk is, is dat Gaia vreugdevol op doel staat in haar ascensiekoers.

“Wat voor wereld zal het zijn als de kinderen van vandaag niet in staat zijn om de leiders van morgen te zijn in regeringen, bedrijven, juridische en rechtssystemen, onderwijs, communicatie, transport en technologie?” Die e-mail, waarin dezelfde zorgen werden geuit als in vele andere, noemde ook zorgwekkende omstandigheden: psychologische effecten van isolatie en onderbreking van het onderwijs in de klas als gevolg van pandemiemandaten; potentiële gezondheidsproblemen door vaccins en wijdverspreide vervuiling; instabiele nationale economieën; sombere werkgelegenheidskansen voor kinderen die zich geen universiteit kunnen veroorloven naarmate industrieën robot-achtiger worden; oorlogszucht en verhoogde militaire uitgaven.

Hoewel dat op dit moment logische overwegingen zijn, laten we jullie vertellen over tal van affectieve factoren naast het opmerkelijke vermogen van kinderen tot veerkracht en aanpassingsvermogen aan omstandigheden. De zelfverzekerde kijk en aanmoediging van ouders, leraren, counselors en anderen die kinderen respecteren, geeft hen vertrouwen en inspireert hen om het goed te doen in ondernemingen. Lichtwerkers, de hoge trillingen van jullie optimisme en gevoelens van veiligheid zullen mensen van alle leeftijden ten goede komen en het domino-effect kan wonderen doen.

Wat betreft potentiële gezondheidsproblemen, het intensiveren van licht verandert cellen van koolstofgebaseerd naar de kristallijne structuur die het immuunsysteem versterkt en weerstand biedt tegen toxiciteit die ziekte veroorzaakt. Kristallijne cellen hebben nog een andere essentiële functie: ze stellen lichamen in staat om te gedijen in de hogere trillingsniveaus, die de aarde nadert.

Laten we even uitweiden om te antwoorden op een gerelateerde vraag: “Vraag Matthew alsjeblieft hoe we cellen veranderen van koolstof naar kristallijn.” Licht is wat de cellulaire structuur verandert van koolstof naar kristallijn, en personen die op goddelijke manieren leven, absorberen automatisch licht. Zoals God zei: “Het is net zo eenvoudig als vriendelijk zijn.”

Het nieuwe mondiale economische systeem zal alle nationale economieën stabiliseren, en wat onderwijs betreft, zullen de economische, institutionele en culturele normen die zoveel kinderen hebben benadeeld, talloze veranderingen ondergaan. Alle niveaus zullen zo worden gestructureerd dat kinderen worden ondergebracht op basis van hun interesses, talenten, vaardigheden en capaciteiten, en de kosten zullen geen probleem zijn, van kleuterschool tot postdoctorale opleiding. Veranderingen zullen langzamer komen waar scholing voor meisjes moeilijk wordt gemaakt, maar voortdurend stijgende trillingen zullen een einde maken aan die onrechtvaardigheid, en uiteindelijk zullen onbeperkte onderwijsmogelijkheden beschikbaar zijn voor elk kind in jullie wereld. [Bericht van 4 april 2022 bevat uitgebreide details over wijzigingen.]

Oorloghitsen zal eindigen en geld voor militaire uitgaven zal worden omgeleid naar de wederopbouw van nationale infrastructuren, onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten en andere nuttige programma’s. Troepen, niet langer nodig voor de nationale defensie, zullen anders worden ingezet en de werkgelegenheid zelf zal drastisch veranderen in het voordeel van de hele bevolking.

Al die ontwikkelingen zijn inderdaad significant, maar de belangrijkste affectieve factor is DNA. Laten we je hier een beetje achtergrond geven. In het begin werden mensen ontworpen met 12 strengen DNA. Lichamen hadden geen ziekte of handicap en het verouderingsproces eindigde op wat jullie beschouwen als de bloei van het leven, dertig jaar of zo. Hersenkracht werd volledig gebruikt en dat gold ook voor alle aangeboren capaciteiten – mensen communiceerden telepathisch met het natuurkoninkrijk, manifesteerden wat ze maar wilden, reisden met de snelheid van het denken en kennis op zielsniveau bereikte het bewustzijn. Omdat mensen gezond waren van lichaam, gedachten en geest, konden ze, als ze dat wilden, duizenden jaren leven voordat ze verder gingen naar hogere niveaus van zelfontdekking.

Net als al het andere in het bestaan, is DNA energie en energie kan niet worden vernietigd. Dus toen duistere krachten in beeld kwamen, bedachten hun marionetten een andere manier om onervaren beschavingen te beheersen. Ze brachten tien van de twaalf DNA-strengen van de mens in een staat van rust – twee werden actief gelaten omdat dat het minimum is voor lichamen om functioneel te zijn. Gedurende de vele lange tijdperken van duisternis op de planeet hadden de meeste zielen die daar incarneerden dus lichamen met slechts twee actieve DNA-strengen.

De correlatie tussen DNA en kristallijne cellulaire structuur is dit: het licht in de talloze cellen van een lichaam “stimuleert” slapende DNA-strengen om te reactiveren. Vanaf enige tijd geleden kwamen veel zielen op Aarde binnen met een niveau van spiritueel en bewuste waarneming die alleen mogelijk is wanneer meer dan twee strengen actief zijn. Deze individuen hebben geavanceerde intelligentieniveaus, oude wijsheid, spirituele en morele integriteit en het aangeboren verlangen om internationale vrede, gelijkheid, welvaart en leven in harmonie met de natuur te bereiken.

Zij zijn de leiders van morgen. Maak je geen zorgen over hen! Naarmate zielen met een toenemend aantal strengen op Aarde blijven incarneren, zal eenheid tot het collectieve bewustzijn komen en kan de Gouden Eeuw bloeien in al haar glorieuze volheid.

Geliefde broeders en zusters, lichtwezens in dit universum eren jullie en ondersteunen jullie met de kracht van onvoorwaardelijke liefde.

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com

Vertaling: Rob, Galactic channelings

Terug naar pagina Diverse Berichten