Ancient Awakenings, “De Wisseling van de Wacht”

 Jaarlijkse Oudejaars bijeenkomst, “De Wisseling van de Wacht”

Sananda en One Who Serves gechanneld door James McConnell en Shoshanna gechanneld door Joanna McConnell’s hoger zelf

Dit bericht werd doorgegeven tijdens onze jaarlijkse Oudejaarsavond bijeenkomst aan de Prepare for Chance groep in Payson, AZ op op 31 december 2022.  (Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld).

Als je mee wilt doen met Ancient Awakenings en wilt deelnemen aan onze Zondagse bijeenkomsten, ga dan naar onze Meetup-website www.meetup.com/ancient-awakenings en meld je aan.

Sananda 

Ik ben Sananda. Ik ben nu hier op dit moment, op deze momenten vlak voor het einde van het ene jaar en het begin van het volgende jaar. En oh, wat een volgend jaar gaat dit worden!

Want jullie staan aan de vooravond, aan de vooravond van vele grote gebeurtenissen, vele grote veranderingen. Nog niet de volledige Omschakeling, maar het zijn de gebeurtenissen die vooraf gaan aan de Omschakeling die vooraf gaan aan de Grote Zonneflits.

Jullie hebben je allemaal op verschillende manieren voorbereid en klaar gemaakt. Geen enkele manier is beter dan een andere, of je nu dagelijks mediteert, of je nu dagelijks nadenkt, of je nu dagelijks herinnert. Wat het ook is, wat je ook doet als de persoonlijke vertegenwoordiger van de Alliantie op deze planeet.

En ja, jullie maken allemaal deel uit van De Alliantie. Jullie zijn allemaal hier om de grote veranderingen tot stand te brengen, om de ondergang van de driedimensionale illusie te bewerkstelligen. De sluier valt snel naar beneden. En voor degenen die al weten dat de sluier letterlijk weg is, hij is al een tijdje weg. Maar hij zit nog steeds in de programmering van je geest.

De geest is de bouwer. De geest bouwt verder op basis van de programmering die je nog steeds uitvoert.

Dus merk op dat je in dit volgende jaar steeds meer de oude programmering loslaat, de oude herinneringen loslaat. Houd ze niet langer vast, want ze doen je geen goed terwijl je verder gaat naar de hogere trillingsfrequenties. Jullie gaan allemaal naar die hogere frequenties.

Jullie zijn allemaal in beweging en zijn verhuisd van de driedimensionale illusionaire expressie naar de vierde dimensie. Jullie zijn daar nu allemaal. En op dit moment ben je zelfs in de vijfde dimensie (deze boodschap werd voorafgegaan door een geleide meditatie). Blijft het voortduren? Dat is aan jou, als je doorgaat met je dagelijkse activiteiten. Maar als je je door je dagelijkse bezigheden heen beweegt, ga er dan op het juiste moment doorheen, in het gevoel in het nu te zijn, alleen in het nu. Dat is waar je je dit komende jaar steeds meer op moet richten, in het nu zijn, het verleden loslaten, je geen zorgen meer maken en je richten op de toekomst. Want de toekomst komt als resultaat van je beweging door het moment. Dat is wat je steeds meer dient te begrijpen. En als je dat doet, zul je tot een beter begrip komen van wie je werkelijk bent.

Omdat je zoveel meer bent dan dit lichaam waarin je zit. Je bent zoveel meer dan de persoonlijkheid waarvan je denkt dat jij die bent. Omdat je zoveel meer bent dan die persoonlijkheid. Je bent een multidimensionale persoonlijkheid en je begint dat steeds meer te beseffen en te herinneren. En als je dat doet neemt je trillingsfrequentie toe. Je bevindt je dan steeds meer in de hogere dimensionale frequenties. En als je dat doet, zal alle oude driedimensionale programmering meer en meer vervagen. En ook de oude herinneringen zullen steeds meer vervagen.

Zal je alle geweldige tijden vergeten die je hebt gehad? Nee, zeker niet. Maar je zult het gaan  vergeten. Je gaat verder dan de herinneringen die je niet langer nodig hebt. Denk erover na. Overweeg dit eens. Mediteer erop wanneer je maar kunt gedurende het komende jaar, zeker in het begin van het volgende jaar. Omdat er in het begin van volgend jaar veel dingen zullen zijn die het omverwerpen van de driedimensionale illusie zullen laten zien.

Eindelijk zullen jullie het punt hebben bereikt waarop jullie allemaal hebben gewacht, voor hebben gewerkt, getraind, getraind om diegenen te zijn waar jullie allemaal op hebben gewacht. Wij zijn het niet. Het zijn niet de geascendeerde meesters. Het zijn niet de Galactics. Het zijn niet de Agarthanen die hier zijn om jullie te redden. Jullie zijn het om jezelf te redden, om de vrijheid de soevereiniteit weer in jezelf terug te brengen. Dat is waar het allemaal om draait. Dat is wat het komende jaar gaat brengen.

Ik zal jullie nu verlaten en laat One Who Serves en Shoshanna binnenkomen en je naar dit volgende jaar leiden, hoe ze dit ook van plan zijn.

Ik ben Sananda en ik verlaat jullie nu in vrede, liefde en eenheid. En dat je steeds meer gaat begrijpen dat jij degene bent op wie je hebt gewacht. Jij bent het Christusbewustzijn dat door ieder van jullie heen beweegt. Het is niet ikzelf als Yeshua die de wederkomst is, het zijn jullie allemaal die de wederkomst zijn.

One Who Serves 

Groeten aan jullie! One Who Serves is er weer en Shoshanna is er.

Wij zijn klaar om het volgende jaar te beginnen, dit prachtige volgende jaar. En hoe meer je erover nadenkt dat dit inderdaad een prachtig jaar wordt, dan is dat wat je gaat creëren. Het zijn degenen die de kommer en kwel creëren van wat er komend jaar zou kunnen zijn, zij zullen die kommer en kwel ondervinden. Dat is de manier waarop het werkt. Het is niet andersom. Het is de programmering, zoals Sananda heeft gezegd. We hebben keer op keer tegen je gezegd, tot in het oneindige, het is de programmering die je tegenhoudt. Het zijn de oude herinneringen waar je aan vasthoudt die je tegenhouden. Laat het allemaal los. Ga met de stroom mee.

Als je met de stroom meegaat, wordt alles precies wat je wilt, als je je concentreert op wat je wilt en niet op wat je niet wilt. Concentreer je op je gezondheid. Concentreer je op alles wat goed gaat in je leven. Concentreer je op je relaties en je vriendschappen, zelfs op degenen die je misschien een tijdje hebben verlaten, concentreer je erop dat ze terugkomen, als dat mogelijk is. En voor velen zal dat mogelijk zijn, voor sommigen niet zozeer. Omdat dit de “wisseling van de wacht” is . Dit is het splitsen van de tijdlijnen waarvan je hebt gehoord. Het kaf van het koren scheiden, dat is wat er gebeurt. En het zal in die richting blijven bewegen. Maar op een bepaald moment, als de Grote Zonneflits gebeurt, niet zeggend dat het dit jaar zal gebeuren, het is potentieel, maar het is niet noodzakelijkerwijs bewezen dat het zal gebeuren.

En trouwens, we zijn hier niet om de toekomst te voorspellen. Dat doen we niet. Maar we zijn hier om jullie te vertellen over de mogelijkheden van wat er in de toekomst kan gaan gebeuren.

Maar voordat we dat doen, denk eens na over wat hiervoor is gebeurd en hoe ver jullie allemaal zijn gekomen in het afgelopen jaar. En zelfs in het vorige leven. Denk na over de vragen die je elke zondag in deze bijeenkomsten hebt gesteld en hoe ze zijn veranderd. Ze hebben een metamorfose ondergaan. Ze zijn in de loop van de tijd veranderd, waar jullie vragen hebben gesteld die jullie zelf vele malen hadden kunnen beantwoorden.

Maar nu stel je vragen die meer bedoeld zijn voor het grotere collectief. En dat is waar we allemaal willen dat je naartoe gaat en over nadenkt, het grotere collectief. Ja, het is belangrijk om na te denken over jezelf, zeker, en waar je heen gaat, en in het moment zijn en zo. Maar denk ook aan het grotere alles, het grotere collectieve alles, en hoe jullie allemaal helpen om de grote veranderingen binnen het collectieve bewustzijn van deze planeet tot stand te brengen.

Elke gedachte die je hebt, elke gedachte gaat het collectieve bewustzijn van de planeet in en kan dan in zekere zin uit dat collectieve bewustzijn worden opgeroepen of worden opgehaald, of uit de universele geest, het kwantumveld, hoe je er ook naar kijkt, dat wordt de realiteit. Elke gedachte kan werkelijkheid worden.

En naarmate je meer en meer, vooral in dit volgende jaar, naar de hogere dimensionale frequenties verhuist, worden je gedachten zelfs nog belangrijker, omdat ze zich veel sneller zullen manifesteren dan in het verleden. Dat zul je in dit volgend jaar ondervinden. Dat is wat er zeker voor jullie aan zit te komen. Voor degenen die de ogen hebben om te zien, en nog veel meer van jullie zullen de ogen hebben om te zien en de oren om te horen in het komende jaar.

Je gaat meer en meer van die glimpen opvangen waar we het over hebben gehad, van verder kijken dan de driedimensionale uitdrukking en in de vierde- en zelfs vijfdimensionale uitdrukking, en de dingen zien die voor jouw zicht werden tegengehouden tot op dit moment. Zelfs degenen op de schepen die zichzelf hebben verhuld. Wat jullie de ET’s noemen, de Galactics, die hun schepen hebben verhuld. Ze zullen steeds zichtbaarder voor je worden. Het gebeurt al. Het is al gaande. Het is het hele afgelopen jaar gebeurd. Ashtar en KaRa en anderen hebben jullie verteld dat dit dichterbij komt. Ze komen steeds dichterbij en worden steeds meer deel van jullie expressie. De uitdrukking die je kunt gaan zien, voelen en weten dat ze er zijn, dat komt er volgend jaar aan.

Net zoals jullie zeker veel veranderingen kunnen verwachten in het geo/politieke systeem, op veel manieren, ook in het medische systeem.

Het medische systeem dat jullie nu hebben begint steeds meer te vervagen, omdat het zichzelf niet kan onderhouden. Het kan zichzelf niet in stand houden omdat het een systeem is dat mensen niet geneest maar zieker en zieker maakt. Jullie beginnen dat steeds meer te begrijpen, steeds meer zullen dat gaan begrijpen. Ze zullen begrijpen dat de medische professie niet hun vriend is, de meesten van hen althans. Sommigen doen zeker hun best. Maar er zijn er velen die dat niet doen, die gewoon het oude spelplan volgen, het spelplan van de cabal, de deep state. Maar dat gaat veranderen want er zijn veel wonderbaarlijke technologieën, ze zullen in eerste instantie wonderbaarlijk lijken, maar ze zullen slechts een deel van de wetenschap worden naarmate dit verder gaat. Maar er zijn technologieën die komend jaar naar buiten komen en in het jaar daarna, enzovoort.

Er gaan veel dingen veranderen. Jullie energiestructuur gaat veranderen, dat is al gaande. Er zijn technologieën die zelfs nu al geïntroduceerd worden en die zich beginnen te bewijzen dat ze jullie energierekeningen verlagen en dergelijke dingen. Maar er komt zoveel meer op zoveel verschillende manieren. We beginnen alleen maar de oppervlakte aan te raken.

Maar weet dat naarmate je dit jaar doorgaat, en zeker in het begin van volgend jaar, er verschillende verschuivingen zullen plaatsvinden. En ja, verschuivingen gebeuren. Dus weet dat als deze dingen beginnen te gebeuren.

Er zullen er steeds meer zijn die niet langer zullen zeggen “er gebeurt niets”. Dat zullen ze niet meer kunnen zeggen, want er gebeurt en er gaat zoveel gebeuren. Je gaat de veranderingen zien. Je gaat je ervan bewust worden.

En het is niet aan jullie om tegen je vrienden, je familie te gaan zeggen: “Zie je wel, we hebben het je gezegd.” Het is niet aan jullie om dat te doen. Maar het is aan jullie om er te zijn. Om er te zijn als ze je vragen willen stellen of willen vragen wat je weet  wat zij tot nu toe niet wisten. Ze zullen er meer en meer om schreeuwen naarmate het volgende jaar verder gaat.

Jullie gaan getuige zijn van een wisseling van de wacht. Dat is alles wat we er op dit moment over kunnen zeggen. Maar we denken dat je wel een beetje begrijpt waar we het over hebben. De wisseling van de wacht . Denk daar maar eens over na.

Shoshanna, heb je hier iets aan toe te voegen? Onze excuses voor het monopoliseren van de sessie tot nu toe.

SHOSHANNA: (JoAnna’s Hoger Zelf, gechanneld door JoAnna McConnell)

Dat zijn we gewend.

OWS: (Lacht)

Shoshanna: We willen graag een perspectief delen dat anders is dan dat wat je hebt doorgegeven. Hoewel, wat je hebt doorgegeven geschikt is voor het moment voor de jaarwisseling, voor het begin van iets nieuws. Het is gepast. We moeten dus een laag op dit verhaal leggen die iedereen die op deze planeet participeert, die met elkaar participeren, zal helpen om volledig te gaan participeren in wat ze moeten doen, wat ze moeten zijn.

Nu zullen we je vertellen (en we hopen dat we je hiermee niet zullen vervelen), maar we zullen je vertellen dat in het begin, toen mensen een soort werden, toen ze gemeenschappen werden, ze een ding werden. Ze werden Mensen. Boven het fysieke, dat bekend staat als het zogenaamde archetype. En het archetype is een mentale constructie die de mens op zich neemt om deel te nemen aan hun samenlevingen om goed werk te leveren en iedereen om hen heen te verheffen en vooruit te gaan in bewustzijn zodat iedereen zijn belofte van wie hij is kan nakomen.

Het is een puzzel. Iedereen doet mee, zie je. Het is dus jouw taak om te identificeren wie je bent. Welk archetype je uitvoert en hoe je je best doet binnen dat archetype. Hoe het te verfijnen, en te verfijnen, en te verfijnen. Zie je, wat er in de driedimensionale chaotische wereld is gebeurd, is dat al deze archetypen, die oorspronkelijk puur en perfect waren, beschadigd zijn geraakt. Zodat het Leiders-archetype, het archetype van Leider niet meer zo veel leid, niet meer zo veel lijkt alsof het een leider is, zie je.

Er komen er naar voren. En we noemen geen namen, want jullie weten allemaal waar we het over hebben. Degenen die naar voren komen om nu te leiden moeten hun archetype verfijnen om de veranderingen teweeg te brengen die de wereld zullen verfijnen, die deze wereld zullen verheffen naar de vierde en vijfde dimensie, zie je. Het begint allemaal met het archetype. Dat moet je dus voor jezelf vaststellen.

Nu vragen sommigen van jullie zich af (misschien niet), wij vragen ons af, of JoAnna vroeg zich af en we gaven haar het antwoord, zij draagt zeven archetypen in dit leven. En elk daarvan moet ze verfijnen, moet ze zich van bewust worden en haar best doen om perfectie binnen dat archetype tot stand te brengen. Er zijn er veel.


Dus, nu moet je dat doen. En als je identificeert wat je missie is binnen het archetype, misschien het archetype Moeder, Vader, Zus, Broer, Schepper, Leider, welk archetype je ook het meest draagt, moet je bewust nadenken over hoe je het kunt perfectioneren. En als je dat doet, breng je het oorspronkelijke archetype tot stand zodat de wereld sociaal wordt verheven. Gemeenschappen beginnen te werken. We zien op kleine schaal dat er veel gemeenschappen zijn die hebben begrepen wat hun missie is als het archetype dat ze naar voren hebben gebracht, of de verschillende archetypen die ze naar voren hebben gebracht en gemeenschappen hebben gecreëerd die werken. Maar er bestaat veel verwarring over.

Dus we zullen jullie vertellen dat het je taak is om dit komende jaar, dat trouwens morgen is, uit te vinden en je volledig bewust te worden hoe je je archetype de wereld in kunt dragen, kunt verfijnen en perfectioneren. Namasté.

OWS: Heel goed. We willen dat je even terugdenkt aan afgelopen jaren, van 2020 tot nu, en alles wat je hebt meegemaakt tot aan de zogenaamde pandemie, en alles wat de duistere krachten, hoe ze probeerden de bevolking te manipuleren door  angst en controle te creëren en dit alles. En nu je het volgend jaar ingaat, beginnen ze al weer hetzelfde plan te gebruiken. Alweer, steeds weer hetzelfde spelplan. Dit is wat ze doen. Maar de Lichtkrachten, die jullie Witte Hoeden noemen, en de Alliantie, jullie allemaal die deel uitmaken van deze Alliantie, jullie zijn je er deze keer allemaal van bewust. Je kent hun spelplan. Je bent er klaar voor. Dus terwijl ze dit naar buiten proberen te brengen is het zo belangrijk voor jullie allemaal om te zeggen: “Nee, niet meer, we gaan er niet langer aan meedoen, we zullen vechten!” En houd je niet aan hun edicten, of hun mandaten, of wat dan ook. En als jullie dat niet doen (niet gehoorzamen), dan zullen zovelen meer zien dat je het niet doet, en zij zullen het dan ook niet doen.

Dit gaan ze proberen. Ze gaan dit proberen, of ze gaan iets anders proberen, en dan nog iets, en nog iets. Dit is wat ze doen.

Maar overal om hen heen stort hun systeem beetje bij beetje, stukje bij beetje in. Het is overal aan het kantelen. En degenen die, nogmaals, de ogen hebben om te zien, en jullie hebben nu allemaal die ogen om te zien, jullie kunnen zien wat er gebeurt. Je ziet dat er inderdaad zoveel gebeurt. En degenen die zeggen dat er niets aan de hand is, zullen wat je noemt een ‘ruw ontwaken’ tegemoet gaan. Omdat het als een vloedgolf zal komen aangezien de veranderingen steeds meer aan kracht beginnen te winnen.

Dus dat is wat we willen dat jullie begrijpen terwijl jullie dit volgende jaar ingaan, dat jullie zo belangrijk zijn voor dit alles om tot stand te komen, voor deze nieuwe hogere expressie om zichzelf te laten zien. Jullie zijn degenen die dit moeten doen.

Zoals Sananda al verschillende keren eerder heeft gezegd, jullie zijn de Tweede Komst. Jullie zijn het Christusbewustzijn dat in ieder van jullie wordt geboren. Jij draagt dat Christusbewustzijn. En je kunt het naar al je vrienden, je familie, iedereen, naar het collectieve bewustzijn over de hele planeet overbrengen. Dat is wat je hier komt doen. En we weten dat je er klaar voor bent. Dat je er levens lang voor hebt getraind. Vele levens lang hebben jullie ervoor getraind en eraan gewerkt. Shoshanna, heb je iets toe te voegen?

Shoshanna: We willen iets toevoegen. We zullen proberen datgene wat je hebt doorgegeven te overbruggen met datgene wat wij hebben doorgegeven.

OWS: Heel goed.

Shoshanna: We willen zeggen dat wanneer je gevraagd wordt om op te staan, je de moed moet hebben om het juiste te doen. Dit is voor velen vaak lastig. Dit maakt allemaal deel uit van het perfectioneren van datgene waarvoor je gekomen bent, zie je. Dit maakt allemaal deel uit van het perfectioneren van dat wat je bent geworden.

Zie je, het oorspronkelijke archetype van de mensen heeft allemaal een goddelijk bewustzijn. De Goddelijke Moeder. De Goddelijke Vader. Je hebt deze dingen gehoord, zie je. Dit is allemaal geperfectioneerd. Maar wat er is gebeurd, is corruptie.

Dus nu is het aan jou, als je een verandering wilt zien, moet jij de verandering zijn. Als je de duisternis wilt zien verdwijnen, de duisternis de planeet wilt zien verlaten, moet jij het zijn die jezelf vervolmaakt. Jij moet het zijn die op het moment van bewustzijn besluit moedig te zijn, besluit moed te hebben, besluit het juiste te doen, zie je.

Het is bijvoorbeeld als een dokter. Er zijn tegenwoordig zoveel medische professionals in jullie wereld die hun beroep verlaten. Ze doen niet meer mee, omdat ze perfectioneren wat ze kwamen doen. Ze kwamen om de genezer te zijn, niet de charlatan zoals velen zijn. Dus ze doen het dappere, het moedige.

Dus je ziet, als je niet gehoorzaamt, als je tegen het systeem vecht, moet je besluiten dat je moed zult tonen. Zoveel trekken zich terug. Zoveel verbergen zich. Velen staken hun hoofd onder de dekens. Je moet stoppen. Je moet dapper en moedig blijven. Want als je dat doet, wordt je licht vervolmaakt tot het archetype dat je met je meedraagt en dat je naar voren bracht in deze wereld. En het bewustzijn, het Goddelijk Bewustzijn, het Christusbewustzijn, wordt gemakkelijk belichaamd in die perfectie, zie je.

Het is dus een proces van moment tot moment. En daarom (het spijt ons dat we prediken), daarom wordt ons verteld om in het moment te leven. Omdat een bewuste beslissing alleen in het moment kan zijn. Je kunt de toekomst niet bepalen. Je kunt het verleden niet veranderen. Je kunt alleen in het moment zijn. Dus als je voor een beslissing staat, moet je in het moment zijn om die beslissing te nemen. Aarzel niet, Dierbaren, om het Christusbewustzijn binnen te brengen, om de Goddelijke perfectie binnen te brengen die je al bent op elk moment van je adem en je leven. Namasté.

OWS: We willen er aan toevoegen dat een deel van het dragen van het Christusbewustzijn is, dat je zult merken dat je getuige zult zijn van deze veranderingen waar we het over hadden. Je zult getuige zijn van de deep state, de kliek, de duistere krachten die worden gearresteerd, wat jullie de ‘massa-arrestaties’ noemde. Dat komt er allemaal aan .

En het is belangrijk als je er getuige van bent, geen deel uit te maken van de woede en de negativiteit die over de hele planeet zullen heersen. Niet alleen in dit land, het zal overal zijn, aangezien de Krachten van de Alliantie, de Witte Hoeden, het leger,  allemaal naar voren zullen treden en doen wat ze hebben beloofd te doen. Om de grondwet te handhaven. Niet alleen de grondwet van dit land, maar van de hele wereldbevolking. Dat is wat een deel zal zijn van de komende expressie.

Het is belangrijk voor je om niet betrokken te raken bij de angst en de woede en al deze dingen die velen die net beginnen te ontwaken voor dit alles zeker zullen uiten.

En het is ook belangrijk dat de verschillende veranderingen in jullie financiële systeem ook deel uitmaken van de nieuwe uitdrukking die eraan zal komen. Degenen die hebben gewacht en gewacht op wat jullie de ‘herwaardering’ en de ‘globale reset’ en het nieuwe financiële systeem noemen, het kwantum financiël systeem.

Dit alles komt in de komende tijd. We kunnen niet precies zeggen wanneer of hoe het zal worden uitgedrukt, maar het zal worden uitgedrukt. Het maakt deel uit van wat gaat komen van alle veranderingen die er plaatsvinden.

Dus blijf gewoon geduld hebben. Blijf altijd in het moment. En als je in het moment bent en je geen zorgen maakt over de toekomst, en niet depressief wordt wanneer de toekomst waarop je hebt gewacht niet meteen in jou tijdsbestek verschijnt, weet dan dat het niet in jou tijdsbestek kan zijn. Het is in een universeel tijdsbestek. Dat is wat je moet gaan begrijpen. En om je klaar te maken om je uit te drukken terwijl deze veranderingen steeds meer naar voren komen, en voor jullie om in de positieve hogere trillingsfrequenties te zijn terwijl deze veranderingen plaatsvinden en je getuige bent van het afbrokkelen van het kaartenhuis van de duistere krachten. Oké?

Shoshanna, heb je nog iets anders voordat we overgaan tot vraag en antwoord?

Shoshanna: We horen graag vragen.

OWS: Ja. Dan staan we klaar, mochten jullie vragen hebben. En zoals James eerder zei, zoals we hem hebben aangegeven, houd je vragen alstublieft gekoppeld aan wat er volgend jaar gaat gebeuren, of wat je wilt dat er gebeurt, of wat het ook is, maar niet zozeer persoonlijke vragen.

Gast: Ik heb een vraag.

OWS: Ja?

Gast: Mooie berichten van onze broeders, One Who Serves en van onze zuster Shoshanna. Ik denk dat de meesten van ons bij deze bijeenkomst en vele, vele anderen wakker zijn. De meesten van ons geven niet toe. De meesten van ons zeggen nee tegen de medische controles, enz. En ik ken de absurde plannen van de duistere kant. Mijn vraag is, is er een lawine van ontwaken gaande? Zullen sommige van de vele andere mensen die nog slapen, zullen ze gewekt worden door een deel van de waarheid die naar buiten komt? Of zijn we niet alleen, maar zal de groep uitgroeien tot een massaal ontwaken, of zijn het alleen wij de Lichtwerkers die wakker zijn?

OWS: We zullen jullie vertellen dat jullie legio zijn, in die zin dat naarmate deze veranderingen beginnen te komen en de waarheden meer en meer naar buiten komen, er zo veel meer over de hele planeet zullen ontwaken. Net zoals jij eerder bent ontwaakt, krijgen zij de kans om dat te doen. En dat is zeer zeker. Zal iedereen wakker worden? Nee. Zullen ze allemaal meekomen in de hogere trillings-frequenties? Nee. Velen zullen het schoppen en schreeuwen vasthouden en proberen vast te houden aan het leven zoals ze het kennen, de comfortzone zoals ze die kennen. Ze zullen die comfortzone niet willen verlaten. Dat zie je zelfs aan de verschillende arrestaties die al hebben plaatsgevonden. En aangezien die op het schavot hebben gestaan, klaar om de beul te ontmoeten, hebben ze niet gecapituleerd. Ze blijven vechten. Ze blijven roepen en tieren, en zeggen alles wat ze kunnen om degenen die om hen heen zijn in diskrediet te brengen, of die hun hele leven deel van hun expressie zijn geweest. Dus ja, je zult merken dat er een groot ontwaken plaatsvindt. Dit is het grote ontwaken! Het is al aan de gang, maar het gaat nog veel meer worden. Shoshanna?

Shoshanna: Nou, we kunnen iets delen. Mogen we delen, beste zuster?

Gast: Ja, mooie zuster.

Shoshanna: Beste, we zullen je een vraag stellen. Wat zie je, wat voel je dat de belangrijkste reden is waarom velen willen blijven slapen?

Gast: Ik denk dat ze geprogrammeerd zijn, omdat ze de reguliere media geloven. Er is een dekmantel geweest op het hoogste niveau en dus krijgen ze de waarheid niet. De Lichtwerkers zijn prachtig geleid door ons Hoger Zelf om de waarheid uit andere rijken te ontdekken. Maar deze mensen die blijven slapen kijken niet buiten de reguliere media, enz., enz.

Shoshanna: Beste zuster, kunnen we verder gaan?

Gast: Ja.

Shoshanna: Beste zuster, je hebt de externe reden gegeven dat ze moeten blijven slapen omdat ze zijn geprogrammeerd. Wat werkelijk op de voorgrond staat van dit alles, en als je wilt deelnemen aan het ontwaken van deze wezens, zoals anderen willen deelnemen of zeggen dat ze willen deelnemen, dan wordt de fundamentele reden waarom mensen slapen ‘angst’ genoemd. Ze zijn wanhopig bang voor alles. Ze zijn doodsbang. En ja, het is een programma. Dus om een wezen een duwtje in de rug te geven en daarheen te duwen kost tijd moet je begrijpen, hun motivatie, hun actie wordt ingegeven door angst. En wij, degenen die wakker zijn, willen daar niet op terugvallen. Dat willen we niet nog een keer voelen. We zijn allemaal bang geweest.

Dus nu, om hen wakker te maken, of hen te helpen ontwaken, moet je hun angst troosten. Je moet proberen ze te begrijpen. Om hun angst te begrijpen en te troosten, om de gemeenschappelijke basis te vinden. Als je dat doet, en naarmate het vertrouwen groeit, zullen ze misschien hier en daar het licht beginnen te zien.

Maar vergeet niet dat al deze slapende wezens extreem bang zijn om wakker te worden. Namasté.

Gast: Absoluut. Even een kanttekening, en een knipoog naar One Who Serves, wat hij net zei, hij zei dat wanneer deze duisteren op het schavot staan, klaar om uit dit rijk te worden bevrijd, vechten ze. Is dat een bevestiging dat sommigen van hen daadwerkelijk zijn gearresteerd en verwijderd zijn van de Aarde?

OWS: Zeer zeker ja! Het is al een tijdje aan de gang en het zal blijven gebeuren. Want het oude systeem moet vallen. Het moet helemaal vallen.

Shoshanna: Dat zal gebeuren!

OWS: De oude comfortzones en alles waar iedereen aan gewend is geraakt in deze samenleving, in jullie cultuur, het is allemaal aan verandering onderhevig. Dit is waar de overgang om draait, verschuiven, overgaan van het ene rijk van driedimensionale expressie naar de vier- en vijfdimensionale expressie.

Gast: Prachtig! En zullen degenen die slapen daar daadwerkelijk bewijs van hebben, of zien dat dat is wat er is gebeurd, zodat ze verder zullen ontwaken?

OWS: Dit komt eraan, ja. Het zal op een gegeven moment op elk radio of tv station over de hele planeet zijn.

Gast: Heel erg bedankt.

Shoshanna: Het gebeurt nu. Het gaat nu heel snel. En we willen nog één ding toevoegen, beste zuster. Mogen we iets toevoegen?

Gast: Ja, graag.

Shoshanna: Denk aan dominostenen. Zo werkt het.

Gast: Heel goed nieuws en ik ben erg blij. Dank je. We houden zoveel van je. Namasté Beautiful One.

Shoshanna: Namaste.

OWS: Heel goed. Zijn er nog vragen?

Gast: Ik heb een vraag.

 OWS: Ja?

Vraag: Ik begrijp dat het handhaven van ons trillingsniveau erg belangrijk zal zijn. Dus heb je enig advies over hoe we een aura van mededogen en begrip kunnen behouden terwijl we zo gefrustreerd zijn in het omgaan met degenen die dicht bij ons staan die nog  slapen en negatief zijn? Het is echt heel moeilijk. Ik heb verschillende vrienden gesproken die wakker zijn. De negativiteit wordt soms echt moeilijk.

OWS: We willen zeggen, zoals je zei dat je gefrustreerd raakt, willen we zeggen, wees niet gefrustreerd. Dat is heel belangrijk. Gebruik deze terminologie: “Het is wat het is”. Dat is wat we tegen je willen zeggen. “Ga met de stroom mee”. Al deze dingen. Sta niet toe dat anderen die in hun proces van ontwaken zijn, waar ze zich ook in dat proces bevinden niet toestaan dat ze jou naar beneden halen. Sta niet toe dat ze je tegenhouden. Laat de oude programmering los, de oude angstprogrammering, het oude ‘ik ben niet goed genoeg’-programmering en al dit soort dingen waarmee je gedurende vele, vele levens bent gehersenspoeld. Zij gaan door, zij zijn de duistere krachten, de cabal, de deep state. Ze blijven die programmering, die angst creëren. “Laat het gaan’. Maak er geen deel van uit. Wees in het moment. Bevind jezelf in de natuur waar je maar kunt, op plaatsen waar je een gevoel van hogere vibratie voelt, waar je je goed voelt. Als je je goed voelt, dan zit je in een hogere trilling, snap je? Het is geen magie. Het is gewoon een goede staat creëren, hoe je dat ook kunt doen, en op dat moment heb je je vibratie verhoogd. En hoe meer je vasthoudt aan die hogere trilling, in dat ‘goede gevoel’, kan dat zelfs leiden tot een gelukzalig gevoel. En raad eens? Dan ben je in de vijfde dimensie, zie je? In steeds hogere trillingsfrequenties, en je voelt je steeds beter en beter over jezelf. En dat niet alleen, naarmate je je beter en beter voelt en in deze hogere vibraties ben, is er niets dat je kan kwetsen betreft elke vorm van medische situatie, ziekte, niets kan je kwaad doen.

Dat is waar jullie allemaal naartoe gaan als jullie deze dingen omarmen die we jullie al een tijdje vertellen en met jullie samenwerken om jezelf meer en meer in die hogere trillingsfrequenties te bevinden. Helpt dit? Misschien heeft Shoshanna nog iets toe te voegen.

Shoshanna: We kunnen iets delen.

Gast: Alsjeblieft.

Shoshanna: Je bent gehecht, lieve zuster.

OWS: Ja.

Shoshanna: Je bent gehecht. Dat is de ondergang van degenen die in angst leven. We geven je een methode, als je dat wilt. We zullen je een hulpmiddel geven. Hier is wat je moet doen. We willen je eerst een vraag stellen. Als je een bang kind tegenkomt, maak je dan ruzie met dat kind?

Gast: Nee.

Shoshanna: Dat doe je niet. Je stelt ze gerust. Je vindt een manier om hun angsten te verminderen. Tenzij je een monster bent. Ik bedoel, er zijn er veel die … ja, het was grappig, er zijn er veel die niet medelevend zijn, die kinderen opzij willen duwen. Maar wij geloven niet dat jij zo bent. Dus nu, als je een bang kind tegenkomt, maak dan geen ruzie met dat kind. Je schud dat kind niet door elkaar. Je wordt niet agressief tegen dat kind, omdat je weet dat dat kind onschuldig is en bang is voor iets dat niet bestaat. Meestal als je een bang kind tegenkomt, denken ze dat er een monster onder het bed zit. Of ze zien een hond en denken dat de hond hen zal bijten. Hun angsten worden niet gerealiseerd, zie je. Dus als je een mens tegenkomt die er misschien uitziet als een volwassene, lijkt te spreken als een volwassene, moet je begrijpen dat het een bang kind is!

Je moet ze anders zien. Je moet in gedachten dit wezen vasthouden en beseffen dat ze 10 zijn. Of 8. Of 7. Of 5. Ze weten niet hoe ze met hun wereld om moeten gaan, en ze zijn op zoek naar troost, zie je.

Dus nu is het jouw taak om dit anders te zien. Niet agressief zijn en denken dat ze je in de maling nemen. Ze zijn kinderen. Ze hebben niet het bewust wetende bewustzijn om te begrijpen wat er in deze wereld gebeurt, ze zijn bang.

Als je dat doet, zal het voor jou veranderen. De gehechtheid wordt opgeheven. Het mededogen zal je vervullen, zie je. De liefde voor een ander zal je vervullen. Is dat logisch, lieve zuster?

Gast: Dit is geweldig! Ontzettend bedankt!

Shoshanna: Namaste, beste.

Gast: Namasté.

OWS: Heel goed. Zijn er nog andere vragen?

Gast: Ik  wil Shoshanna vragen, toen ze het had over het archetype, wat volgens mij erg belangrijk is, om erachter te komen wat  archetypen zijn. Hoe kom je erachter wat hun archetypen zijn, door middel van meditatie? Via het Hoger Zelf? Door met een sjamaan te werken? Hoe kan men hun archetypen ontdekken?

Shoshanna: We zullen hierop antwoorden, Geliefde. Mogen we iets delen?

Gast: Ja, graag.

Shoshanna: Beste zuster, het archetype is een levend, ademend wezen in jou, zie je. Het is dus geen ingewikkeld iets. Het is niet iets waar iemand je over moet vertellen. Het is een pad van ontdekking, zie je. Dus we zouden zeggen dat je als een wezen, of wie dan ook die wil belijden en verfijnen wat ze naar voren hebben gebracht als een archetypisch bewustzijn binnen het rijk van de derde dimensie, voorbij de derde dimensie moet gaan om het te perfectioneren, om te kijken wat ze doen.

Bijvoorbeeld, Geliefde, we kennen je. Zodat we je raad kunnen geven. We weten dat je een dierenliefhebber bent. We weten dat je een verzorger bent van degenen die niet voor zichzelf kunnen zorgen, die wezens die niet voor zichzelf kunnen zorgen. Je bent dus een verzorger. Je bent een zorgverlener. Je bent een natuurliefhebber. Dit zijn archetypen, zie je, lieve zuster. Je hebt geen sjamaan nodig om je dit te vertellen. Je moet alleen kijken hoe je leeft. Hoe je leeft bepaalt je archetype, of de archetypen van je cellen die je naar voren hebt gebracht.

Nu, om dat te perfectioneren, en we weten dat je dat al doet, als je een natuurliefhebber bent, sticht je dan een bosbrand?

Gast: Nee.

Shoshanna: Natuurlijk niet. Als je een liefhebber bent van de natuur, en dat is je archetype, dan is dat wat er in je ziel zit om uit te drukken. Je zorgt voor de natuur. Je koestert de natuur, zie je?

Gast: Ja.

Shoshanna: En je zorgt beter voor die prachtige dieren dan wie dan ook, zie je. Je reikt uit en ontdekt hoe je ze op een perfecte manier kunt verzorgen.

Dus voor iedereen die hiernaar luistert of dit leest, kijk naar je leven wat je van nature doet. Wat komt er vanzelf in je op? Dat is je archetype dat je leeft. Dat is een deel van je expressie. Het kan zijn dat je er meer dan één hebt. En om het te perfectioneren, moet je bewust leren hoe je er beter in kunt worden. Hoe het te verfijnen. Hoe je het kunt verbeteren, zie je. Is dit logisch, lieve zuster?

Gast: Dat is het. Ik resoneer met alles wat je zei. Hoe kunnen archetype-subcategorieën er zijn?

Shoshanna: Er zijn er ongeveer een miljoen.

Gast: Oh!

Shoshanna: Er zijn er veel, zie je. Je moet gewoon als een wezen dat op deze planeet rondloopt en helpt om de omschakeling naar voren te brengen, moet je je best doen om de archetypische persoonlijkheden die je leeft te perfectioneren en te verfijnen.

Gast: Mooi. Ja. Natuur en dieren. Dat is een grote levensmissie voor mij. Ja.

Shoshanna: Ja. Namasté, lieve zuster.

OWS: Zijn er nog andere vragen?

Gast: Mijn vraag is, ik zou graag wat tips willen, ik weet dat ik veel vraag. Enkele tips om de relatie met wie ik ben in al mijn dimensies te intensiveren.

Misschien kan ik daar een specifiek voorbeeld van geven. Ik ben me meer gaan focussen om van mezelf te houden. En als ik dat doe, zijn er bepaalde gebieden waarop ik beseft dat ik gehechtheden heb, patronen die mij niet dienen en die ik niet wil. Een van de grootste is isolatie van mensen. Ik voel dat het een vergissing is om te denken dat ik hier in mijn eentje vooruitgang mee kan boeken. Dus ik probeer meer samen te smelten, meer met mezelf te verbinden in al mijn dimensies zodat ik meer kans heb om los te laten wat ik moet loslaten. Ik vroeg me af of je daar wat aanwijzingen over zou kunnen geven.

OWS: We zouden tegen je willen zeggen, Geliefde, wees gewoon jezelf. Maak je geen zorgen, dat werkt niet. Wees gewoon wie je bent en alles komt precies zoals het moet. Focus op niet meer dan alleen dat. Gewoon jezelf zijn. Van jezelf houden. Hou van de Bron in jezelf. Want de Bron is in jou. Je Hoger-God-Zelf is een deel van jou. Jij bent een deel van je Hoger-God-Zelf. Je bent een deel van je multidimensionale zelf. Alles gaat in die richting terwijl deze overgang verdergaat. En naarmate de overgang meer en meer dichter bij het ascentieproces komt, waar je ook al in zit, maar naarmate het dichter bij je volledige ascentie komt, dan zal alles waar je het nu over hebt een deel van jou worden en je expressie in elk moment. Oké? Shoshanna?

Shoshanna: We kunnen iets delen. Mogen we delen, beste broeder?

Gast: Ja, Shoshanna.

Shoshanna: Beste broeder, we zouden je willen vragen om jezelf als een heel wezen te zien. Dat je deze fragmentaties opgeeft en jezelf ziet als één, als een heel wezen. We willen je ook vertellen om te stoppen met analyseren. Stop met dingen te uit te pluizen. Stop met kijken naar details. Ruik aan een bloem. Maak een tuin. Kus een baby. Houd een huisdier vast. Word één met je omgeving. Maak het je taak om van alles om je heen te houden en deel te nemen met dat in gedachten dat je van alles om je heen houdt en dat je compleet bent.

Zie je, beste broeder, we kennen je. We weten ook, en we hebben gezien hoe anderen naar je staarden, we hebben je liefde en je wijsheid en je eer en je grootsheid gezien. Zie je, zij zien je. Nu moet jij jezelf zien. Namasté.

Gast: Dank je.

OWS: Dat geldt voor iedereen, niet alleen voor degene die deze vraag heeft gesteld, maar voor iedereen om dat advies op te volgen. Zijn er nog andere vragen?

Vraag: Naarmate we ouder worden en ouder worden in het leven, maken we veel dingen mee, toch? We maken veel goede en slechte dingen mee. En we dienen ook, als een goed model en dat soort dingen. In dit land komen we veel dingen tegen, veel mensen en veel verschillende plaatsen, en niet alleen in dit land, maar over de hele wereld. Hoe weten we als Lichtwerker dat we iemand positief hebben beïnvloed? Dat iemand veranderd is door onze inbreng? Wanneer we die invoer leveren. Laten we zeggen dat we voor een korte tijd in een bepaalde stad of staat zijn, misschien een jaar of twee, dan kennen we mensen, we handelen ernaar, en dan gaan we verder naar een andere stad, een andere staat, hetzelfde gebeurt de komende vijf jaar. En dan verhuizen we voor nog eens 20 jaar ergens anders. En die mensen die we tegenkwamen en waarmee we omgingen , die zien we niet meer terug. Hoe weten we dat we die mensen op een positieve manier hebben beïnvloed? En natuurlijk hebben we negatieve, maar focus op het positieve. Hoe weten we dat we hen daadwerkelijk hebben beïnvloed?

Shoshanna: We moeten hierop antwoorden, Geliefde. Mogen wij antwoorden, One Who Serves?

OWS: Ja, graag.

Shoshanna: Beste broeder, mogen we meedoen? Mogen wij onze visie hierop geven?

Gast: Absoluut.

Shoshanna: Beste broeder, misschien vind je het niet leuk wat we gaan zeggen. Maar het idee om te willen weten of je een ander hebt beïnvloed, is gecentreerd in het ego. Het is niet gecentreerd in het hart, zie je. Want dat doet er allemaal niet toe. Niets van dat alles zal er ooit toe doen, zie je. Je moet vanuit je hart je hele wezen geven zonder gehechtheid aan een resultaat, zonder gehechtheid aan weten. Dat is het raadsel. Dat is de moeilijkheid om op deze planeet te zijn voor de mens, omdat alle mensen het ego moeten temmen, zie je. We zeggen niet dat we het ego uitwissen, maar we moeten het ego temmen.

Je moet begrijpen dat waar je ook bent, wanneer je te maken hebt met je hoogste graad van liefde vanuit je hart, wanneer je je licht laat schijnen je een verschil maakt! Je beïnvloedt iedereen om je heen, het kan 100 jaar duren voordat dat zaadje ontkiemt, maar het is niet jouw zorg dat het ontkiemt, want jij bent het voertuig van het licht. Je moet alleen maar het licht schijnen in de duisternis. Je moet gewoon de liefde van je hart naar anderen uitbreiden en dan loslaten. Namasté.

OWS: Ja. En we willen zeggen, je bent een van de Lichtwerkers en Lichtstrijdersgemeenschap en jullie allemaal samen als een collectief hebben een grote invloed op de veranderingen die nodig zijn om het collectieve bewustzijn van deze planeet te beïnvloeden.

Gast: De vraag is, ik weet dat er een aspect van ego bij betrokken kan zijn, maar alleen het feit van het ego is lastig, iedereen heeft een niveau van ego, maar in mijn specifieke geval, natuurlijk, ik wilde altijd goed doen en geen kwaad. We maken een aantal negatieve situaties door waarin we eigenlijk wat kwaad kunnen doen als ze goed bedoeld zijn, maar terwijl we verder gingen vroeg ik me af, hoe draag ik er echt aan bij? Als dat mijn ego-kant is, probeer ik mezelf eigenlijk te verbeteren om het ego daadwerkelijk aan de kant te zetten zodat ik het beter kan doen. Omdat ik op geen enkele manier kan meten hoeveel positieve impact ik maak.

Shoshanna: Beste broeder dat heeft niemand.

OWS: Nee.

Shoshanna: Er is er niet één op de planeet die dat kan nazien, zie je.

Vraag: Ik had het idee dat ik daarnaar zou moeten gaan kijken.

Shoshanna: Het bestaat niet.

Gast: Oké. Ik snap het.

OWS: Heel goed. Zijn er nog andere vragen? We nemen nog één vraag en dan moeten we het kanaal loslaten.

Gast: Ik had een doorbraak in de manier waarop ik met mijn zus omga, met kritiek van haar die op me afkwam en die ik moest uitleggen en rechtvaardigen, er is een eis van haar om uit te leggen wat ik deed of zei. Daar ben ik dit weekend uitgestapt. Ik ga dit niet meer doen. Het is een oud en vervallen patroon en we moeten dit stoppen. Als gevolg daarvan raakte ze in een soort staat van zelfkastijding (we hebben altijd geprobeerd haar te beschermen tegen een depressieve toestand). Ik denk dat mijn vraag  is, als we onze macht terugnemen en het ziet er niet naar uit dat het goed gaat met de andere persoon waar we van houden maar we weten dat we onze macht terug moeten nemen, hoe gaat dat hen op de een of andere manier helpen? Als er een manier is om dat te generaliseren?

Shoshanna: We willen hierop antwoorden, lieve zuster. Mogen wij dat doen? Mogen wij onze visie hierop geven?

Gast: Ja, graag.

Shoshanna: We verontschuldigen ons nogmaals One Who Serves.

OWS: Het is in orde.

Shoshanna: We willen hierop antwoorden beste zuster. Beste zuster, als een rups in zijn cocon gaat, maak je je daar dan zorgen over?

Gast: Nee, helemaal niet.

Shoshanna: Omdat het een natuurlijk fenomeen is, wij weten dit. Dus als mensen hebben we gezien wat er gebeurt. De rups wordt een vlinder, zie je. Er vindt een overgang plaats. Er is een overgangsperiode zie je. Je kunt geen vlinder zijn zonder door de overgang te gaan. Klopt dat niet?

Gast: Ja, dat klopt.

Shoshanna: Het ziet er smerig uit. De verpopping is smerig. Het ziet er grappig uit. Het is bruin. Zeggen we dan: “Oh mijn god, we moeten dit weghalen omdat het bruin en smerig is, of niet?” Dus je ziet, als jij iets verandert zal een ander veranderen en moet je wachten. Je moet geduld hebben, want ook zij maken een transformatie door.

Hoe lang dat gaat duren? Dat kunnen we je niet vertellen. En dat kunnen anderen je niet vertellen. Maar je moet je ware leven leiden. Begrijpt je dit, lieve zuster?

Gast: Ja, zeker. Dank je.

Shoshanna: Is dit duidelijk, beste mooie zus?

Gast: Ja, het is heel logisch. Ja absoluut. Dank je.

Shoshanna: Namaste, beste.

Gast: Namasté.

OWS 2: We zijn al een tijdje niet bij jullie geweest en sommigen van jullie, de nieuwe mensen, vragen zich af: “Wat is er aan de hand? Wie komt daar nu door?” Maar we moesten even doorkomen en zeggen: Gelukkig nieuwjaar! Gelukkig fantastisch nieuwjaar!

Dit is wat je zou moeten doen. Je moet dit volgend jaar als geweldig beschouwen, het zal zo speciaal zijn. Het is voor jullie! Het is aan jullie om dit volgend jaar door te komen en het naar je zin te hebben. Geniet van het leven! Vier je leven! Vier je aanwezigheid op deze planeet in deze tijd, want het is zo bijzonder dat je hier bent!

Ja, je bood je vrijwillig aan om hier te zijn en we weten dat jullie heel vaak hebt gezegd: “Waarom heb ik me hier vrijwillig voor aangemeld? Waarom heb ik gezegd dat ik dit zou komen doen?”

Maar je moet begrijpen, als dit allemaal gezegd en gedaan is, als dit voorbij is, ga je gevierd worden. Je gaat in de schepen komen en er zullen er zijn, velen die jou zullen begroeten en het vieren, omdat je zoveel hebt meegemaakt dat wij niet zouden willen meemaken! Ik kan je nu al vertellen dat we dit niet zouden doen zoals jij dit hebt gedaan!

Wij zijn hier ook geweest. We hebben deel uitgemaakt van deze expressie, maar niet zoals jullie het nu doormaken, niet in deze specifieke transitie waar jullie doorheen gaan. Maar als je dit ziet als een overgang, en dat is het zeker, zie het dan als een prachtige overgang , een prachtige veranderingen die eraan komen. Niet de dingen die worden gepropageerd en geprogrammeerd voor het grote publiek. Jullie zijn niet het grote publiek! Daar maak je geen deel meer van uit. Denk daar steeds meer aan als je dit volgend jaar doormaakt, dat je daar geen deel van uitmaakt.

Jullie maken deel uit van de hogere vibratie-expressie die naar deze planeet komt, dat is wat jullie van jezelf moeten denken. Beschouw jezelf als de Alliantie, als deel van de Alliantie. Zoals je vaak hebt gehoord, jij bent degenen waar je op hebt gewacht. Denk aan jezelf  op die manier. En als je dat meer en meer doet naarmate je dit jaar doorloopt, vooral in het begin van dit volgende jaar, dan zul je een positie hebben waar je anderen om je heen het meeste kunt helpen. Dat is belangrijk. Ze zullen je in de gaten houden. Ze zullen naar je kijken hoe jij je uitdrukt. En als je je uitdrukt zonder angst, zonder enige vorm van onenigheid. Als jij je met vreugde uitdrukt en leeft in de vrijheid waarin je geacht wordt te zijn, aangezien jij het soevereine wezen bent dat je bent, dan zal alles goed komen.

We zeggen jullie dat ik mezelf ben, ik ben deel van het zelf, net zoals ik deel uitmaakt van dit collectief van One Who Serves, ik zal het komende jaar steeds meer bij jullie zijn. Het is tijd. Ik ben een poosje weggeweest, wat je een sabbatical zou kunnen noemen, of vakantie, als je het zo wilt noemen. En nu ben ik terug! Ik ben terug en ik zal met jullie allemaal zijn om dit volgend jaar verder uit te leggen, vooral terwijl je er doorheen gaat, zoals ik zei, in het begin van dit volgende jaar ga je enkele zeer enigszins wonderbaarlijke dingen meemaken. Dat is wat ik wil komen doen en tegen jullie zeggen. En nogmaals een gelukkig nieuwjaar, iedereen! Shoshanna, heb je nog iets dat je tot slot wilt meedelen?

Shoshanna: Er is zoveel. We willen zeggen, het is al eerder gezegd, om van jezelf te houden . Maar hou van jezelf zoals de Schepper van jou houdt. Want jij bent de geschapene en de schepping. Weet dat je gemaakt bent van pure liefde. Dat je met liefde gemaakt bent, en liefde is Licht, zie je. Iets anders kan er dus niet zijn. Dus worstel er niet mee, want jij bent liefde. Namasté.

OWS: Heel goed. Ik wil afsluiten met een lied, maar James zegt, nee, nee. nee, want hij is wat schor, misschien praat hij te lang. We hebben te lang via hem gepraat. Dus dat doen we deze keer niet. Misschien volgende keer. Misschien volgend jaar. En er zal de volgende keer zoveel te vieren zijn.

Shoshanna: We denken dat je “Let It Be” wilt zingen.

OWS: Nee. We zouden “Vier het.” willen zingen Maar het is oké. Dat doen we deze keer niet.

We gaan gewoon nog een keer Gelukkig Nieuwjaar zeggen terwijl je dit volgend jaar ingaat. Heerlijk volgend jaar!

Vrede voor jullie allemaal.

Shanti  Vrede zij met jullie. Wees de ene.

Gechanneld door James McConnell
www.meetup.com/ancient-awakenings
www.ancientawakenings.org
Artikel kan in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld.
Vertaald uit het Engels door Allie de Vos

“Vergeef, vergeet, ga verder”

“Geloven is zien!”

Terug naar pagina Vertalingen