Asil Toksal en De Elohim: Persoonlijke En Planetaire Evolutie

De Elohim: Persoonlijke En Planetaire Evolutie

Gechanneld door: Asil Toksal – 10 februari 2023


Gegroet, wij zijn Elohim.

De ontdekking van je grootste zelf, van je grootste potentieel, zal het grootste geschenk zijn dat je jezelf kunt geven.

Dit geschenk van evolutie, dit geschenk van groei, dit geschenk van transcendentie, zal jullie geschenk zijn aan de hele mensheid.

Terwijl je deze reis hebt voortgezet, heb je consequent de randen van je bewustzijn gevonden, consequent de ongemakken van je wezen gevonden, de beperkingen van je geest, de beperkingen van je hart en de beperkingen van je lichaam. Je hebt ontdekt dat al deze beperkingen potentieel zijn voor consistente groei en kansen om te evolueren.

Je hebt deze beperkingen en uitdagingen het hoofd geboden met de tools die je hebt gekregen, de tools die je intuïtief hebt aangevoeld, de tools die vorige generaties je hebben overhandigd, maar toch was het grootste hulpmiddel voor transformatie al die tijd in jou.

Je eigen aangeboren kracht om jezelf te zien in alle aspecten van je wezen; je aangeboren vermogen om alles te observeren wat je bent. Dit wezen dat je vandaag bent, is het resultaat en het hoogtepunt van vele experimenten die jij, je voorouders en de hele mensheid hebben ondergaan; veel vallen en opstaan, veel uitdagingen, veel transformatieprocessen zijn voorbij, en hier sta je als de vertegenwoordiger van al deze lessen. En hoewel al deze lessen niet altijd perfect of voltooid waren, heb je de geschenken gekregen van de lessen van degenen voor je.

De kansen die voor je liggen, kun je aangrijpen om de weg voorwaarts te effenen voor de komende generaties om de vruchten te plukken van uw lessen. Daarom, als de generatie die deze huidige levende incarnatie vasthoudt, heb je een verantwoordelijkheid, een bewuste keuze om te evolueren, te transformeren en je grootste potentieel te leven.

De ontdekking van je aangeboren vermogen om de beste versie van je eigen wezen te worden, kan even duren. Maar met de stijgende energieën op deze aarde en de steun die jullie ontvangen van niet-materiële bestaansniveaus, inclusief onze steun, zal de toegang tot jullie transformerende vermogen worden vergroot, versterkt, en ondanks de intensiteiten van deze realiteit en van deze tijd, de grote steun aan je wordt geboden tijdens deze reis.

Wees op dit moment getuige van jezelf als een vertegenwoordiger, als een individu, als een geïndividualiseerd verlengstuk van het menselijke collectief. Je bent in alle opzichten uniek, net als iedereen. Maar binnen deze uniciteit zijn jullie allemaal mensen. Jullie zijn het menselijke collectief als een bewustzijn, vertegenwoordigd in menselijke vorm, een uniek ontworpen vorm voor jullie leren en evolutie. En deze vorm gaat voorbij de waargenomen beperkingen die jullie hebben geleerd en begrepen van de menselijke vorm. Jullie zullen het grotere potentieel van deze menselijke vorm gaan voelen en ervaren. Jullie zullen de sluimerende en inactieve aspecten van deze menselijke vorm gaan voelen en ervaren, alleen om klaar te zijn wanneer de energieën de niveaus hebben bereikt om deze sluimerende aspecten van jullie wezen opnieuw te activeren.

Jullie hebben jezelf allemaal consequent gevonden, door de uitdagingen, door de momenten van het leven, omdat elk moment de gelegenheid bood om jezelf opnieuw te ontdekken, om opnieuw te identificeren wie je vandaag bent. En net zoals je bent geëvolueerd en consistent getransformeerd, zul je transformeren op manieren die geen menselijke geest zich kan voorstellen. En dit transformatieproces vereist een bepaald niveau van overgave, een bepaald niveau van aanwezigheid en een groot niveau van vertrouwen in het leven zelf.

Sta toe dat het transformerende potentieel dat opkomt, invloed op je heeft, je transformeert en opnieuw vormgeeft aan wie je bent. Sta jezelf toe om het grootste versiepotentieel van je wezen te worden voorbij de plannen die je voor jezelf hebt gemaakt of die anderen voor je hebben gemaakt.

Ontdek dit moment als je grootste bron van kracht, als je grootste bron van afstemming. Het huidige moment zelf zal de sleutel worden tot het ontvouwen van oneindige toekomstige mogelijkheden.

En de toekomst die je je hebt voorgesteld met de lineaire geest die je is geschonken, zal zich ontvouwen op manieren die de geest niet kan bevatten. En alleen een individu dat ware aanwezigheid in het moment heeft gevonden, vertrouwen heeft in het bestaan, zal dit pad met gratie en een open hart bewandelen.

Jouw reis en jouw transformatie zal vele anderen beïnvloeden. Al degenen waarmee je verbonden bent, al degenen die voelen wie je bent en wie je aan het worden bent – geliefden, vrienden en individuen die je misschien niet eens kent – maar de aanwezigheid en de frequentie die je constant in je wezen vasthoudt, zal op zichzelf een transformerende kracht van deze realiteit worden.

De evolutie van de mensheid begint bij jou en breidt zich uit van de collectieven die zich hebben verenigd tot de hele mensheid, en de evolutie van de mensheid als bewustzijn heeft invloed op het hele bewustzijn. Het is een belangrijke tijd in de evolutie van bewustzijn, en de mensheid zal een belangrijke rol spelen, en jij als individu zal een belangrijke rol spelen.

Deze huidige tijd in het menselijk bestaan werd verwacht, er werd op gewacht, maar toch onzeker, omdat jullie de vrije wil hebben gekregen om je lot te kiezen, om je acties te kiezen. En hoewel veel interventies de mensheid door de geschiedenis heen hebben ondersteund, vereiste de steun die werd gegeven specifieke autorisatie en de interventies konden nooit de autonomie vervangen van de keuze van de mensheid om specifieke uitdagingen aan te gaan.

Hoewel je je misschien afvraagt hoe goddelijke wezens kunnen observeren en zien hoe mensen lijden, terwijl je je misschien afvraagt hoe een onschuldig individu kan worden geobserveerd in zijn lijden of dood, maakt het deel uit van de grote cyclus van schepping en vernietiging, en het is voor het menselijk bewustzijn om te evolueren en te leren van alle aangeboden en gegeven ervaringen. Daarom maakt uitdaging deel uit van het evolutieproces.

Een uniek gevestigd ecosysteem van deze realiteit heeft ervoor gezorgd dat je kunt worden wie je bent. De stijgende energieën van deze tijd zullen jullie in staat stellen om deze realiteit vorm te geven op de manier waarop jullie besluiten vorm te geven.

Jullie zullen zelf bewuste scheppers worden, meesters van jullie eigen bestaan, zaaiers van bewustzijn, zelf scheppers van werelden, en jullie zullen zelf ecosystemen creëren om het bewustzijn te laten evolueren, uit te breiden, om zichzelf te realiseren, net zoals wij dat hebben gedaan.

Bedankt voor het luisteren naar onze woorden. We gaan nu aan de slag met de aanpassingen.

[Aanpassingswerk voltooid]

Elohim:

Bedankt voor het ontvangen van deze aanpassingen, ons geschenk aan jou op je reis van evolutie. Laat deze aanpassingen integreren terwijl je rust, terwijl je in stilte getuige bent van jezelf. Deze aanpassingen kunnen tijdens het transformatieproces gedachten en emoties en fysieke gewaarwordingen naar voren brengen. En observeer jezelf met vriendelijkheid, met mededogen, een staat van neutrale observatie, acceptatie van alles wat je bent en alles wat je kunt zijn.

Dit evolutionaire proces is van jou en van de hele mensheid, maar degene die je bewust kunt beïnvloeden en echt kunt transformeren, is je eigen leven.

Bedankt voor het luisteren naar onze woorden. Ons werk is voltooid.

De Elohim

Kanaal: Asil Toksal

Vertaling: wakkeremensen.org

Terug naar pagina Diverse Berichten