Ronna Herman, Het Pad van Ascentie is het Pad naar Vrijheid

Het Pad van Ascentie is het Pad naar Vrijheid


Aartsengel Michaël via Ronna Herman
vertaald uit het Engels door Fabienne Fooij

September 2013

Geliefde meesters, nadat jullie in je geïndividualiseerde bewustzijn kwamen, beseffende dat jullie een Goddelijke Vonk van de Opperschepper zijn, het AL DAT IS, werden jullie geprogrammeerd met de wetenschap dat jullie voorbestemd waren om de grote, ongemanifesteerde leegte in te reizen als een afgezant van Licht. Jullie Goddelijke Missie werd diep binnen in jullie Onsterfelijke Ziel-zelf gecodeerd, en tevens in het Zaadatoom in jullie Heilig Hart. Samen met alle andere “ontwaakte Vonken van Zelfbewustzijn” waren jullie voorbestemd om alle wonderlijke diversiteit van de schepping te ervaren voor de Schepper, onze Vader/Moeder God en alle grote Wezens van Licht, wiens vooraf bepaalde missie bepaalde dat zij in de hogere, verheven rijken van Licht zouden blijven.

Wij vertellen jullie dit omdat wij jullie ervan willen doordringen hoe oud en complex jullie zijn. Jullie incarneerden in dit leven met een schat aan kennis en een rijke, samengestelde afkomst gecodeerd in jullie DNA, in jullie cellulaire structuur en in jullie mentale en emotionele lichamen, en met een veelomvattend chakra-systeem van deugden, kwaliteiten en talenten. Jullie hebben jezelf misschien afgevraagd waarom leden van sommige families fysiek, mentaal en emotioneel zo verschillend kunnen zijn, terwijl ze – vanuit een aards perspectief, dezelfde ouders en afkomst hebben. Jullie familielijn in dit leven is slechts een minuscuul deel van jullie enorme geschiedenis en erfenis van onschatbare waarde – van wie jullie werkelijk zijn.

Jullie hebben je bewustzijn of jezelf miljoenen keren opgedeeld om de grote diversiteit van de Schepping te ervaren, en jullie zijn ook weer vaker dan jullie kunnen tellen met vele van de veelvoudige facetten van jullie zelf herenigd. Bij elke hereniging hebben jullie meer complexe informatie en unieke ervaringen aan jullie geheugenbank toegevoegd. Hoe verder weg van de perfectie van de Opperschepper en hoe dieper in de multi-dimensionaliteit jullie je begaven, des te dichter en minder perfect jullie creaties werden, want jullie hadden minder pure Lichtsubstantie om mee te werken. Daarom is er geen sprake van verwijt en zouden er geen gevoelens van schuld of mislukking moeten zijn, want elk leven was ontworpen als een zorgvuldig geplande leerervaring. Echter, deze ronde van Kosmische Creatieve Uitbreiding loopt nu ten einde. Het is nu tijd voor jullie om je Zelfmeesterschap en het vermogen om dingen van schoonheid en harmonie te creëren in overeenstemming met het oorspronkelijke, hogere Goddelijke plan weer op te eisen.

Nu dat jullie je bewust zijn van het feit dat jullie de macht hebben om gebruik te maken van een onbeperkte toevoer van pure Kosmische Levenssubstantie – het Liefde/Licht van heel de Schepping – waar wachten jullie nog op? Het is bespottelijk om jullie Goddelijke geboorterecht af te wijzen, en jullie Hoger Zelf zal niet ophouden met duwtjes geven om jullie te helpen ontwaken en jullie koninklijke erfenis weer op te eisen. Jullie, de SterrenZaad-Zielen, die voorop lopen in het ascensieproces, hebben nu het verste punt in jullie reis van afscheiding bereikt, en worden wederom diep ondergedompeld in het proces van hereniging met en integratie van de vele facetten van jullie Goddelijke Zelf die door heel dit Subuniversum verspreid zijn.

Wanneer jullie het ware proces van schepping beginnen te begrijpen, breidt zich jullie werkelijkheid onmiddellijk uit en krijgt een breder perspectief. Als een meester-in-wording zullen jullie leren om niet te oordelen terwijl jullie proberen stille onthechting te ontwikkelen. Na verloop van tijd zullen jullie een gevoel ontwikkelen losgekoppeld te zijn van het dagelijkse drama en dagelijkse gebeurtenissen. Een meester spreekt minder, luistert zorgvuldiger, en handhaaft een objectieve houding met betrekking tot wat er zich rondom hem/haar afspeelt. Jullie dienen de sereniteit in je Heilig Hart op te zoeken. Daarin bevindt zich jullie centrum van Kracht en Goddelijke Wil.

Ongeacht de positie, omstandigheden, of niveau van bewustzijn waarmee jullie in dit leven geïncarneerd zijn, diep in jullie Ziel-zelf is er altijd een brandend verlangen geweest om de vele facetten van jullie Wezen te integreren, zelfs die facetten, die met lagere frequenties resoneren dan de frequenties die jullie in je huidige aardse voertuig en je auraveld dragen. Dit zijn de verslavingen, valse waarheden en concepten die jullie hebben geaccepteerd als zijnde behorende bij jullie, en ook de diverse diepgewortelde gevoelens van afkeer, wraak of oordeel die jullie in jullie vele aardse ervaringen hebben gecreëerd. Zij moeten echter eerst worden geheeld en in harmonie worden gebracht zodat ze met licht kunnen worden gevuld. Op die manier hoeven jullie niet het ongemak, de testen en de karmische interacties van deze oude derde/vierde-dimensionale ervaringen te ervaren, want dat is de oude manier. Wanneer jullie je Goddelijke Zelf toestaan je te overLichten en te begeleiden, zullen jullie steeds meer geïnspireerde gedachtes krijgen. Er zijn vele manieren om de Geest toe te staan via jullie te manifesteren; laat het gewoon op natuurlijke wijze gebeuren, lieverds. Wat laat je hart glimlachen en je Ziel zingen? Wat brengt je een diep gevoel van innerlijke tevredenheid? Hoe wil je dienen? Er zijn vele manieren, en jullie hebben vele talenten (meer dan jullie zullen erkennen), maar de keuze is altijd aan jullie of jullie de latente gaven waarmee jullie begiftigd zijn willen ontwikkelen en gebruiken.

Het is noodzakelijk dat er Meesters van Licht / Strijders van de Geest zijn die klaar zijn om in leidinggevende rollen te stappen – diegenen die bereid zijn om moedig voor te gaan naar de nieuwe rijken van bestaan die zijn voorbereid voor de ascenderende mensheid. Ben jij bereid naar voren te stappen? Ben jij één van degenen die klaar en bereid zijn om de weg te wijzen en te sturen, om standvastig de focus van de nieuwe visie vast te houden – de nieuwe Goddelijke Blauwdruk voor Hemel en Aarde – en dan te zien dat het gemanifesteerd wordt voor het hoogste goed van allen?

Onthoud, mijn dapperen, jullie moeten je mantel van onoverwinnelijkheid omslaan; jullie moeten vastberaden bij jullie beslissing blijven en jullie bewustzijn verheffen boven de hatelijkheden, zaden van twijfel en kritiek die op jullie zullen worden afgevuurd. De massa’s zijn nog steeds gebonden aan de onderdrukkende wereld van dualiteit en de fysieke vorm. Terwijl hun zielen zich beginnen te roeren en hun zullen aansporen te ontwaken, zal de kloof tussen het derde-, vierde- en vijfde-dimensionale bewustzijn groter worden. Als gevolg hiervan zullen de energieën van weerstand, wrok en opstand worden uitgespuwd door diegenen die nog steeds stevig in de greep zijn van de lagere frequenties van negativiteit, beperking en een gevoel van hulpeloosheid. Zij zullen een grote angst ervaren voor de veranderingen die plaatsvinden. Zij zullen gebelgd zijn over het feit dat ze uit hun comfortzone geduwd worden, ook al is het een realiteit van beperking en lijden. Zij zullen proberen om jullie in diskrediet te brengen en kwaad over jullie te spreken, maar jullie moeten niet wankelen. Jullie moeten standvastig zijn in jullie integriteit, en niet oordelen, maar liefdevolle energie naar allen sturen, en de houding van een meester aannemen door hen te zegenen, en vervolgens naar vruchtbaardere velden te gaan. Wees jullie ervan bewust dat er zich in alle soorten op Aarde veranderingen voordoen op het diepste celniveau – niemand of niets is immuun voor de hogere frequenties van ScheppersLicht die elke persoon, de Aarde en heel de Schepping tot in hun diepste kern bombarderen en doordringen.

Zolang jullie in menselijke vorm zijn, zullen jullie de eerste vier dimensies niet verlaten: de minerale, plantaardige, dierlijke en menselijke vlakken van bewustzijn. Jullie moeten ze terug in balans en harmonie brengen, terugbrengen naar de voorbestemde frequenties van harmonie en evenwicht, om toegang te krijgen tot de hogere niveaus van Licht. De universele wetten van manifestatie zullen jullie alleen de energetische trillingen van de hogere dimensies laten integreren wanneer elke lagere subdimensie teruggebracht is naar de juiste, harmonieuze frequentiepatronen. Er zal in het begin veel discipline nodig zijn om te leren bewust te leven; maar naarmate de tijd verstrijkt zullen jullie merken dat jullie mind-set is uitgegroeid tot een diepgaander besef van wat er zich om jullie heen en binnen in jullie afspeelt. De oude wereld achter je laten kan bitterzoet zijn. Onthoud, jullie zijn niet in een doodlopende straat terecht gekomen – jullie stappen door een portaal een nieuw begin binnen. Jullie moeten beslissen wat jullie mee willen nemen in jullie nieuwe wereld, en jullie moeten liefdevol maar beslist onderscheiden, wat jullie moeten achterlaten. Naarmate jullie je bewustzijn verruimen en de wijsheid van jullie Heilige Geest beginnen aan te boren, waar de hogere frequenties van Godsbewustzijn zijn opgeslagen, zal jullie werkelijkheid heel snel veranderen. De essentiële concepten van het ascentieproces zijn wat we jullie de vele voorbije jaren hebben uitgelegd toen we geleidelijk de verschillende leringen en technieken van Zelf-meesterschap aan jullie hebben overgebracht.

Zoals velen van jullie, die trouw onze leringen hebben gevolgd, weten, resoneert iedere dimensionale omgeving met een specifiek bereik van frequentiepatronen, waarbij iedere hogere dimensie vibreert binnen een verfijnder bereik van octaven. Toen jullie je reis in de leegte van kosmische ruimte en de lagere dimensies maakten, heeft elk niveau tot op zekere hoogte geleid tot een afscheiding in bewustzijn van je Hoger Zelf. In andere woorden, de frequentiepatronen voor elk niveau van bewustzijn (of dimensie) werden in je mentale lichaam opgeslagen in wat we Lichtpakketjes van wijsheid hebben genoemd. Deze werden in membranen van Licht of een sluier ingekapseld die de toegang tot de verschillende hogere dimensionale bewustzijnsniveaus beperkten totdat jullie, wederom, resoneerden met dat niveau van bewustzijn. Het is tijd dat de sluiers van onbewustheid worden opgelicht, geliefden, zodat jullie je de grootsheid van wie jullie zijn, de grootse ervaringen die jullie hebben gehad, en de mooie toekomst die voor jullie ligt weer kunnen herinneren.

Bewustzijn/creatie/manifestatie in de hogere rijken zijn vloeibaar en kneedbaar, en worden op elke hoger-dimensionaal niveau opnieuw gedefinieerd en geconstrueerd om verenigbaar te zijn met de trillingspatronen van die werkelijkheid. Dit is het proces dat op Aarde plaatsvindt, en binnenin en om ieder menselijk Wezen op het aardse niveau op dit moment. Hoe meer rigide en angstiger een persoon met betrekking tot verandering is en hoe meer hij/zij zich tegen verandering verzet, des te moeilijker het overgangsproces voor hem/haar zal zijn. Geliefden, jullie moeten bereid zijn die dingen in je leven te laten gaan, zowel relaties als ook materiële zaken, die niet meer compatibel zijn met jullie nieuwe Staat van Zijn. Jullie zullen merken, terwijl jullie je snel voorwaarts en omhoog op het pad van ascentie begeven, dat wat jullie ook achterlaten zal worden vervangen door mensen en dingen van een verfijnder niveau, wat veel meer betekenis zal hebben en belangrijker zal zijn in jullie toekomstig bestaan.

Het is belangrijk dat jullie deze geavanceerde concepten goed begrijpen, wat ze betekenen en hoe ze de hele Schepping in deze Subuniversele ervaring beïnvloeden. Het betaamt jullie om deze informatie op te zoeken en te bestuderen totdat het stevig in jullie geest is ingeprent. Wanneer jullie naar Zelfmeesterschap terugkeren en wederom jullie rol als medescheppers van een nieuwe galactische ervaring volledig op je nemen, is het essentieel dat jullie een gedegen begrip hebben van de universele wetten en hoe jullie effectief gebruik kunnen maken van jullie toegewezen deel van Adamanten Deeltjes van ScheppersLicht. Wanneer jullie de onevenwichtige, beperkende levenspatronen, gedachten en acties van de lagere dichtheden loslaten, zal jullie reis naar de hogere rijken van Licht automatisch versnellen.

Jullie kunnen in de gaten houden en bepalen welk soort gedachtevormen jullie uitzenden aan de hand van de mensen die jullie in je bewustzijn aantrekken. Ervaren jullie veel negatieve feedback of interactie met mensen om je heen? Laten jullie nog steeds toe dat mensen van je profiteren om jezelf waardig te voelen? Wanneer jullie je geschenken van overvloed en bewustzijn met anderen delen, hoe vaak voelen jullie je daarna harmonieus en liefdevol? Hoe vaak hebben jullie een haatdragend gevoel of voelen jullie jezelf uitgebuit ? We hebben vele malen eerder benadrukt “Het zou beter zijn om iets niet voor een ander te doen, dan om het om de verkeerde reden te doen.” Onthoud, het zijn de trillingspatronen die jullie uitzenden die de juistheid van een actie bepalen, niet de actie zelf. In het proces van terugkeren naar evenwicht en harmonie, moet er in alles een evenwicht zijn. Er is een energetische uitwisseling in elke gedachte die je hebt en elke handeling die je uitvoert. Als je voortdurend aan een andere persoon geeft zonder een soort van positieve energie-uitwisseling in ruil daarvoor terug te krijgen, ontstaat er een onbalans die zich al snel manifesteert als wrok of schuld, en vaak een gevoel van superioriteit of minderwaardigheid. Het wordt onder dergelijke omstandigheden onmogelijk om onvoorwaardelijke liefde naar een andere persoon uit te stralen.

Jullie moeten leren om de stilte van het Zelf binnen te gaan om verbinding te maken met Spirit. Jullie Hoger Zelf en GodZelf wachten erop dat jullie de magische Lichtstroom van Goddelijk bewustzijn aanboren. We voelen het verlangen van zoveel miljoenen dierbare Zielen die met hun Hoger Zelf en met ons willen communiceren. Wij zeggen jullie dat het lang niet zo moeilijk is als de meesten van jullie geloven. Het enige wat jullie hoeven te doen is jullie intentie uit te spreken en vervolgens te oefenen om van binnen de stilte en de rust in te gaan zodat wij de paden kunnen vrijmaken en de verbinding kunnen versterken die er al is – een verbinding die is weggekwijnd door verkeerd gebruik of ongebruik.

Wij geven jullie vaak nieuwe informatie die jullie met behulp van jullie gave van onderscheidingsvermogen moeten accepteren of weigeren. Indien jullie de nieuwe informatie accepteren als jullie waarheid, moeten jullie deze volledig begrijpen en integreren zodat het een onderdeel van jullie levensfilosofie wordt, en dan moet het in praktijk worden gebracht. Het is ook belangrijk dat we de praktische toepassingen van onze wijsheidsleringen aan jullie overbrengen, zodat jullie een goed inzicht hebben in de oorzaak-en-gevolg situaties die kunnen ontstaan wanneer jullie elk nieuw niveau van bewustzijn trachten te integreren. Vergeet nooit, de geest kan een competente dienaar zijn, maar zonder zijn verbinding met het Heilig Hart kan het een controlerende en vernietigende meester zijn. Daarom is het noodzakelijk dat jullie toegang krijgen tot zowel jullie Heilig Hart als jullie Heilige Geest, en deze activeren en machtigen.

We hebben jullie geleerd hoe je zonder woorden kunt bidden door onvoorwaardelijke liefde naar de mensheid, de wereld en de hele schepping uit te zenden, en wanneer jullie daaraan gedachten van dankbaarheid en waardering voor alle zegeningen in jullie leven toevoegen, zijn jullie aan het bidden op de meeste effectieve manier die er is. Wanneer jullie Heilig Hart weer tot leven komt, zal het gevoeliger worden voor de Adamanten Deeltjes die jullie Zonnekrachtcentrum in en uit stromen.

Je kunt onze Vader/Moeder God of de Schepper niet kennen of voelen via een idee of een vage gedachte of theorie. Het is niet genoeg om alleen te weten over God of over God te denken: je moet de Essentie voelen, de overweldigende liefde van de Schepper voelen in je Heilig Hartcentrum. Dan is er geen twijfel meer in je geest dat je je weer verbonden hebt met je GodZelf en de Eenheid van heel de Schepping.

Dit zijn tijden van grote verandering, geliefden, en jullie bevinden je midden in een versneld proces van het verbinden met en integreren van de vele facetten van jullie Goddelijke Zelf. Weet dat de uitdagingen, testen en mogelijkheden die voor jullie liggen beloningen zullen brengen die elke verbeelding te boven gaan, dus wees niet bang om uit je comfortzone te stappen terwijl jullie naar de sterren reiken. Accepteer jullie mantel van stralend Licht, want jullie hebben hem verdiend. Volg jullie eigen pad en wees niet bang om anders te zijn dan degenen om je heen.

Roep ons aan en wij zullen jullie op alle mogelijke manieren begeleiden en helpen. Wees moedig en standvastig, mijn dappere krijgers van vrede. Weet dat ik altijd bij jullie ben en dat jullie diep geliefd zijn.

IK BEN AARTSENGEL MICHAËL

Terug naar pagina Diverse Berichten