Ronna Herman met AE Michael “DE ESSENTIE VAN WIE JE BENT “

“DE ESSENTIE VAN WIE JE BENT “

Boodschap van Aartsengel Michaël  

Doorgegeven via Ronna Herman, mei 2013

Geliefde meesters, we hebben jullie verteld dat “jullie de Inademing van de Schepper zijn.” Het zijn ongekende tijden tijdens welke jullie de mogelijkheid hebben om alle voorbije karmische zaken op te lossen, om jezelf in harmonie te brengen met jullie grotere Wezen en om een integraal onderdeel te zijn van het plan van onze Vader/Moeder God voor de uitbreiding van dit Sub-universum. Zijn jullie er klaar voor om, voor eens en voor altijd, alle oude beperkingen, overtuigingen en tekortkomingen los te laten die jullie ervan weerhouden uit het moeras van pijn, gebrek en lijden te stappen? Zullen jullie je geest en hart toestaan zich te openen voor de hogere wijsheid van jullie Ziel en Geest? De ether, ofwel de hoger vibrerende velden van bewustzijn, is gevuld met enorm potentieel dat er gewoon op wacht te worden omgevormd tot jullie grootste dromen en verlangens.

We zullen nogmaals een aantal van onze leringen uit het verleden herhalen om jullie te helpen de complexe Reis van de Ziel te begrijpen waar ieder menselijk Wezen zich nu midden in bevindt, of dat nu op een instapniveau van bewustzijn is of als gevorderde leerling op het Pad. Er komt een moment waarop de Ziel het uiterste punt van Diens ervaringen in afscheiding, fragmentatie van het Zelf en co-creatie heeft bereikt.

Het Zielewezen is dan klaar om het “herenigings- en integratie-“proces voor de huidige kosmische ronde van de Schepping te starten. Het ZieleZelf wordt geleidelijk doordrenkt met een Goddelijke ontevredenheid die langzaam het bewustzijn van de menselijke geest binnenfiltert. Hopelijk is dat het moment  waarop het menselijk wezen naar binnen begint te keren, om de egopersoonlijkheid te temmen en zich opnieuw te verbinden met de Ziel, de inwonende Overziel/Hoger Zelf, alsook met de vele facetten van Zijn grotere Zelf. De mensheid bevindt zich midden in een massale ontwaking. Een transformatie van massale proporties is begonnen, die een wereldwijde, galaktische en Sub-universele reünie met zich meebrengt: het begin van een ascentie naar een verhoogde staat van Schepper/Spirit-doordrenkt bewustzijn. Op kosmisch niveau stuurt de OpperSchepper nu zijn eigen glans naar beneden via de Grote Centrale Zonnen. Deze glans wordt in gefilterde vorm naar beneden, naar de Aarde toe gebracht, in de vorm van grote uitbarstingen van de Levende Wit-Vuur-Essentie van het Leven dóór de Heilige Hartkern van onze Vader/Moeder God heen, via de Zon van dit zonnestelsel.

De Ziel zou omschreven kunnen worden als een klein ZaadAtoom van pulserende Levenskracht-energie, dat samen met jullie veelvoudig gefacetteerde GodsCel met Ruitvormige Kern in jullie Heilig Hart verblijft. Jullie GodsCel met Ruitvormige Kern bevat de twaalf Stralen van Godsbewustzijn voor dit Sub-universum: de deugden, kwaliteiten, aspecten en talenten die jullie wederom proberen te activeren, zodat jullie de vakkundige medescheppers op het materiële vlak kunnen worden die jullie voorbestemd zijn te zijn. In diegenen, die nog steeds verstrikt zijn in de illusie van de lagere dimensies, kan het zijn dat de Ziel slechts een kleine LevensVonk in het hartgebied is; maar als deze bloeit en uitbloesemt tot zijn volle dynamische kracht, zet hij uit en wordt hij het “Zonnehartcentrum”, dat de zonnevlecht, het hart, de thymus en de keel omvat. In het verleden werd het de “Drievoudige Vlam” genoemd en het hart de ‘Zetel van de Ziel”. De Ziel communiceert met jullie middels jullie emotionele en mentale lichamen: middels emoties via het hartcentrum en middels de geest via de pijnappelklier, en op die manier ontsteekt de Ziel de pakketjes van LichtWijsheid die opgeslagen zijn in dat gedeelte van de hersenen met een hogere trilling dat ook wel de “Heilige Geest” genoemd wordt. Wanneer de verbinding is voltooid, begint het fysieke voertuig de vruchten te plukken in de vorm van een betere gezondheid en vitaliteit, evenals een diepere verbinding met de LichaamsElementaal.

Wij zeggen jullie met nadruk dat jullie geen “verloren Ziel” kunnen worden, en dat jullie je verbinding met de Schepper niet kunnen verliezen. Jullie kunnen verdwalen, en jullie ScheppersLicht kan afnemen, maar jullie Ziel is onsterfelijk en kan nooit verloren raken of vernietigd worden. Door jullie Ziel, de vele facetten van jullie Hoger Zelf en jullie persoonlijke Godsstraal te integreren, “besparen” jullie jezelf pijn, lijden en de illusie van losgekoppeld te zijn van de Schepper. De oude geloofsstructuur van het massabewustzijn wordt langzaam vervangen door Lichtere, meer verfijnde en bevrijdende gedachtevormen van het nieuwe Goddelijke Plan. Het is belangrijk dat jullie begrijpen dat er vele niveaus zijn op de spiraal van ascentie – het is een eeuwigdurend proces gedurende welke de Schepping in een eb- en vloedbeweging stroomt en evolueert.

Op een kosmisch of Omniverseel niveau zijn jullie ”Spirit”, een facet of een Zaadatoom van Goddelijke Essentie, uitgezonden vanuit de hartkern van de Opperschepper. Op dat niveau zijn jullie je volledig bewust van wie jullie zijn en van jullie verbinding met de Opperschepper; jullie zijn je bewust van en kennen je “IK BEN”-identiteit. Op Universeel en Subuniverseel niveau zijn jullie Goddelijke medescheppers, nogmaals uitgezonden op een grote gebroken Straal van Licht om in de naam van onze Vader/Moeder God oneindig werelden te manifesteren. Jullie zijn je bewust van het globale Goddelijke plan voor dit Subuniversum en het deel dat jullie erin behoren te spelen; het is echter niet zeker of jullie je afkomst of identiteit op een kosmisch niveau kennen.

Als Spirit, wat we jullie “Godsstraal” zullen noemen, zijn jullie een groot Wezen van Licht, dat ook facetten of substralen van zichzelf uitzond, daarbij OverZielen of delen van zijn Essentie achterlatend in verschillende dimensies, melkwegen, sterrenstelsels en werelden in heel dit Subuniversum. Op hun beurt stuurden elk van deze grote Overzielen ook weer Vonken of Zielsfragmenten van hun Essentie voort. De JIJ die nu in een fysiek lichaam op planeet Aarde is geïncarneerd, is één van die Zielevonken die erin toegestemd heeft om de onbekende leegte te verkennen, om verschillende werelden te creëren, om hen te bewonen, en dan te ervaren wat jullie geholpen hebben te creëren, zodat jullie unieke ervaringen opgenomen kunnen worden in het universele bewustzijn en uiteindelijk in de Kosmische Geest.
Toen jullie fysieke voertuig voor het eerst gecreëerd werd, zond het Etherisch Lichaam miljarden minuscule Elementale Vonken door de hele lichamelijke vorm heen. Deze Elementale Vonken waren geprogrammeerd om de Adamanten Deeltjes van Licht (het geschenk van het leven) over te brengen aan alle verschillende delen van het lichaam: de organen, het bloed, de spieren, het weefsel en de botten (net zoals de Natuur-Elementalen de Adamanten Deeltjes van Zonlicht overbrengen aan het hele Koninkrijk van de Natuur, en aan alle facetten van de Schepping die niet bezield zijn met een Heilig Zaadatoom van Scheppersbewustzijn).

De meesterleraren van het verleden verwezen vaak naar de Menselijke Lichaamselementaal en het Etherisch Lichaam of Etherisch Web. De diepgaande, esoterische leringen van vroeger werden vaak op zo’n manier geschreven, dat alleen de meest gevorderde studenten op het Pad de ware betekenis van de lessen konden ontcijferen. Het is tijd dat die leringen onthuld, gemoderniseerd en vereenvoudigd worden, zodat alle serieuze Zielen op het Pad van ascentie ze kunnen begrijpen, en ze vervolgens geleidelijk aan kunnen integreren om hun bewuste bewustzijn uit te breiden. Het verkrijgen van de geavanceerde kennis en het vervolgens integreren van de wijsheid van de universele leringen van de hogere rijken zijn essentiële onderdelen van het ascentieproces.

Volgens de oude leringen waren jullie fysieke lichamen oorspronkelijk van etherische substantie gemaakt. Jullie kwamen aanvankelijk naar Aarde in jullie stralende Kristallijnen vorm, en geleidelijk aan, gedurende vele eeuwen, ontwikkelden jullie je prachtige fysieke lichaam uit de Goddelijke Blauwdruk voor het Adam/Eva-Kadmonlichaam voor dit Subuniversum. De vervormingen begonnen toen jullie in de dichtheid zonken, en het egobegeertelichaam geleidelijk aan de controle over de mentale en emotionele lichamen overnam; dit resulteerde erin dat een groot deel van jullie ZieleZelf zich uit jullie Heilig Hartcentrum terugtrok en zich vestigde in jullie ZieleSter boven de Kruinchakra.

Men zegt dat naast de vier erkende elementen – vuur, water, aarde en lucht – ether het vijfde element is; en daar komt de naam “etherisch” vandaan. Het Etherisch Lichaam of Etherisch Web, dat van een veel fijnere substantie is dan het aardse lichaam, verwijst naar de onzichtbare tegenhanger van het fysieke lichaam. Het bevat de blauwdruk voor jullie drie lagere fysieke lichamen (fysiek, mentaal en emotioneel). Het wordt ook wel het ”geheugenlichaam” genoemd, want het ondersteunt en geeft levenskracht aan de materiële vorm. Het is gevoelig voor jullie gedachten en emoties, zowel positieve als negatieve. Ziekte of verzwakking treedt eerst op in het Etherisch Lichaam en dringt dan vervolgens langzaam door in het fysieke voertuig. Het Etherisch Lichaam ondersteunt en geeft levenskracht aan de onderdelen van het fysieke lichaam, en regelt de spijsvertering en assimilatieprocessen. Ook herstelt het de schade in het fysieke lichaam die veroorzaakt wordt door de slijtage van het leven in de dichtheid van de derde en vierde dimensie.

Er was een beveiliging in het Etherisch Lichaam geprogrammeerd, zodat wanneer jullie zo diep in de dichtheid zonken en jullie op het punt van zelfvernietiging stonden, jullie Lichaamselementaal-Cellen in een semi-slaaptoestand gebracht werden. Zij zijn duizenden jaren in die staat gebleven. Net zoals jullie je bewust worden van jullie ware natuur en jullie Goddelijke staat van Zijn, zo zijn ook de Lichaamselementaal-Cellen aan het ontwaken, en beginnen ze geleidelijk te reageren op jullie positieve affirmaties en de hogere frequenties van Licht die jullie aan het integreren zijn.

Het is van vitaal belang dat jullie begrijpen dat iedereen, die resoneert met gedachtevormen van lagere frequentie, subatomaire donkere kristallen in heel zijn/haar lichamelijke vorm heeft. Deze kristallen zitten vol met negatief afvalmateriaal dat gedurende vele levens steeds weer opnieuw gecreëerd werd, en waarvan een gedeelte geërfde negatieve patronen zijn die jullie met je meegebracht hebben in de fysieke vorm om te helen.

Het onderbewustzijn – jullie subjectieve geest – is onderdeel van het Etherische Lichaamsbewustzijn, en het registreert en slaat alles op wat jullie ervaren, zien, horen, denken en de emoties die jullie voelen. De onderbewuste geest neemt alles letterlijk, en het maakt niet uit of je een gebeurtenis werkelijk hebt ervaren of dat je het je gewoon levendig hebt voorgesteld, het onderbewustzijn registreert het als een feit. Dat is waarom het zo belangrijk is om negatieve, slopende herinneringen uit het verleden te veranderen in positieve herinneringen. Jullie gedachten en intenties resoneren met specifieke frequenties, en door de frequentiepatronen die je uitstraalt te veranderen middels wilskracht en bewuste inspanning, zullen jullie geleidelijk aan het leven, de lichamelijke gezondheid en omstandigheden creëren die jullie wensen.

Jullie zullen je bewust worden van jullie fysieke lichaamsbewustzijn wanneer jullie Lichaamselementaal ‘ontwaakt’, bij wijze van spreken, en harmonieus met jullie begint samen te werken om langzaam aan alle miscreaties te corrigeren die jullie in je lichamelijke vorm hebben gecreëerd als gevolg van onjuiste gedachten. Na verloop van tijd zullen jullie geleidelijk aan gevoeliger worden voor de signalen van jullie Lichaamselementaal. Jullie lichaamscellen zijn allemaal tot op zekere hoogte bewust. Sommigen zijn disharmonisch en creëren chaos en ongemak van binnen, terwijl anderen in harmonie met elkaar resoneren, waardoor ze een hogere trillingsfrequentie hebben en een gevoel van evenwicht en welzijn teweegbrengen. Het metaboliseren van Licht is een belangrijk en ingewikkeld proces dat noodzakelijk is voor jullie welzijn. Je zou kunnen zeggen dat jullie een uithongeringsdieet van half-spectrum GodsLicht hebben gevolgd. Jullie biljoenen lichaamscellen moeten opnieuw leren Licht te herkennen en gebruiken als een vitale energiebron.

De werkelijkheid van de zintuigen of het fysieke lichaamsbewustzijn: Wanneer je in de flow van Spirit bent, zul je heel licht aanwezig zijn in je lichaam, vaak zonder pijn of ongemak. Je kunt lichamelijke sensaties in verminderde mate ervaren, behalve in het Zonnekrachtcentrum en met name diep in het Heilig Hart, waar jullie geleidelijk de liefdevolle gelukzaligheid en vreugde zullen beginnen te voelen die onze Moeder/Vader God uitstuurt. Steeds vaker zullen jullie een groot gevoel van welzijn, harmonie en vrede ervaren.

Geliefde harten, wij vragen jullie om dat wat wij door de jaren heen aan jullie geopenbaard hebben te bestuderen, en ernaar te streven het universele schema dat we hebben gecreëerd stevig in jullie geest te prenten zodat jullie in staat zullen zijn om de volgende fase van de wonderlijke kosmische gebeurtenissen die zich voor jullie ogen ontvouwen te begrijpen en te implementeren.

• JULLIE DOEL IS OM HET HOGERE MENTALE LICHAAM TE INTEGREREN. HET HOGERE MENTALE   LICHAAM IS JULLIE VER-LICHT-E HOGERE ZELF VOOR DEZE RONDE VAN EVOLUTIE.
• OM DIT TE BEREIKEN, MOETEN JULLIE HET EGOBEGEERTELICHAAM OP ÉÉN LIJN BRENGEN MET DE WENSEN VAN JULLIE ZIEL.
• JULLIE KUNNEN DWANG GEBRUIKEN EN JE VERZETTEN, OF JULLIE KUNNEN DE TRANSFORMERENDE KRACHT VAN LIEFDE GEBRUIKEN. STREEF ERNAAR TOEGANG TE KRIJGEN TOT DE WILS-KRACHT VAN ZELFMEESTERSCHAP – DIT IS DE GECOMBINEERDE WIJSHEID VAN JULLIE HEILIG HART, HEILIGE GEEST EN JULLIE OVERZIEL/HOGERE ZELF.
• SPIRIT ZONDER MATERIE IS BEWEGINGSLOOS. MATERIE ZONDER SPIRIT IS LEVENSLOOS.
• JULLIE GAAN VAN EEN TIJD-GEORIËNTEERDE WERELD OVER OP EEN TIJDLOZE REALITEIT.

Mijn dapperen, we weten dat er veel pijn, ongemak en angst kan zijn wanneer jullie door deze versnelde processen gaan die de oorzaak zijn van de dramatische veranderingen die nu in jullie hele wereld plaatsvinden. Weet dat we samen alle tegenslagen zullen overwinnen. Het is onze missie om de weg vrij te maken voor elke dierbare Ziel die de wens kenbaar maakt om terug te keren naar harmonie. Weet dat ieder van jullie een verschil maakt. Wanneer jullie twijfelen, of inspiratie of kracht nodig hebben, kom dan naar jullie persoonlijke piramide van Licht en we zullen jullie moed geven, opvrolijken en inspireren. Wanneer jullie je eenzaam of ongeliefd voelen, ga dan jullie Heilig Hartcentrum binnen waar wij zullen wachten om jullie te vullen met de stralende liefde van onze Moeder/Vader God.

IK BEN AARTSENGEL MICHAËL.

Dierbaarste vrienden, ik ben mijn kracht aan het herwinnen en ik voel me veel beter. Ik heb van mensen over de hele wereld gehoord dat ze door hetzelfde soort “reinigingsproces” gaan of zijn gegaan. Aartsengel Michaël vertelde ons enkele jaren geleden dat “een virus en/of koorts niet altijd een negatieve gebeurtenis zijn. Soms worden ze ingezet als een middel om sneller vastgezette  trillingspatronen op te ruimen die jullie in het lichaam losgelaten hebben en die getransmuteerd moeten worden.” We zijn onze lichamelijke vorm aan het voorbereiden om meer van de hogere frequenties van Licht te ontvangen die we moeten integreren om onze reis in de hogere dimensies te kunnen voortzetten en onze nieuwe “Galactische missie” te kunnen uitvoeren. Ik dank jullie allemaal voor jullie liefdevolle energie en gebeden. Tijdens mijn tijd van nood voelde ik me omringd door jullie liefdevolle energie. Eeuwige liefde en engelen zegeningen, Ronna

Terug naar pagina Diverse Berichten