Ronna Vezane, Wijsheidleringen door AARTSENGEL MICHAEL

Wijsheidleringen door AARTSENGEL MICHAEL

Ronna Vezane – Geheiligde schrijfster

Maart 2023

JULLIE ZIJN AAN HET VORMVERSCHUIVEN NAAR EEN NIEUWE WERKELIJKHEID.

Geliefde meesters, een nieuwe dag breekt aan op jullie Aarde, een tijdperk dat al vele eeuwen geleden is geprofeteerd en voorspeld.

De holografische beelden en frequentiepatronen die jullie persoonlijke realiteit hebben gevormd, zijn aan het verschuiven. Daarom voel jullie je zo kwetsbaar en hebben jullie geen identiteit meer waarmee jullie je kunnen identificeren of zijn er bekende parameters om jullie te leiden.

In het kort zullen wij de “Overgangsrite” bespreken dat jij, jullie en elke menselijke Ziel moet ervaren om de Vijfdimensionale Heilige Triade-identiteit terug te vorderen.

Jullie moeten door het proces heengaan van het herzien of loslaten van al de lagere frequentie van persoonlijke opvattingen van wat jullie dachten dat belangrijk was in de Derde/lagere Vierdimensionale realiteit: persoonlijke relaties; bezittingen; perceptie van wat en wie jullie waren terwijl jullie naar harmonie en afstemming met het Hogere Zelf gaan, terwijl jullie geleidelijk toegang krijgen tot meer verfijnde energie, hogere frequenties, nieuwe informatie en grotere wijsheid.

Jullie zijn langzamerhand comfortabeler geworden met jullie Vierdimensionale realiteit terwijl jullie door alle negatieve emotionele energieën heen werkten die opborrelden vanuit jullie onderbewuste geest, en achterhaalde percepties wegvaagden en opruimden.

De pulserende, transformerende Lichtfrequenties weergalmden door de diepten van jullie cellulaire structuur. Deze begonnen alle beïnvloede energieën los te maken die zich door de eeuwen heen hebben opgehoopt, ze wakker te schudden, ze naar buiten te verplaatsen om te worden vrijgegeven en vervangen door Geheugenzaadatomen met een hogere frequentie.

Toen jullie begonnen te resoneren met een versnelde vibratie, begonnen geleidelijk meer van de verfijnde vibratiepatronen van het Ziel-Zelf en de Overziel/Hoger Zelf in en door het fysieke voertuig te stromen. Jullie krijgen een hele nieuwe set regels om naar te leven, een prachtige overvloed aan opwindende informatie en nieuwe wijsheid om jullie te helpen functioneren binnen deze nieuwe realiteit die jullie je hebben voorgesteld.

Vreugde en gelukzaligheid werden de norm, en geleidelijk beginnen dromen en visioenen te manifesteren. Verbazingwekkend genoeg ontmoetten jullie ook interessante nieuwe vrienden die jullie meteen herkenden als leden van de Soul-familie.

Jullie begonnen deze nieuwe visie, deze nieuwe persoonlijkheid die jullie hebben aangenomen, te delen, te onderwijzen en te projecteren, en de wereld begon er veel beter, helderder uit te zien.

En dan, plotseling, lijkt het alsof jullie een stap achteruit hebben gedaan, omdat velen van jullie aangrijpende ziekten begonnen te manifesteren die jullie niet begrijpen.

Er worden obstakels op het pad geplaatst die jullie voortgang belemmeren; waarvan jullie dachten dat het je missie was, jullie geschenk aan de mensheid.

Velen van jullie kunnen niet langer troost vinden in meditatie of via van boven (naar binnen) te reiken om het liefdevolle gevoel van Eenzijn met de Wezens van Licht aan te boren. Jullie voelen je in een leegte, een gevoel van verlies of op zijn minst een gevoel van onwerkelijkheid.

Laten we jullie geruststellen, geliefden, het maakt allemaal deel uit van het proces

Dit zijn tijden van grote versnelling, transformatie en kritieke, chaotische verandering. Wij voorzien jullie als een vorm van infuus, met de maximale hoeveelheid Goddelijke substantie ─ Adamantine Deeltjes van ScheppersLicht ─ die jullie fysieke voertuig kan bevatten.

Door dit te doen, versnelt het de reis langs het pad van inwijding, zodat het kan lijken alsof jullie in een wervelwind van verandering zitten terwijl jullie proberen aan te passen aan de nieuwe persoonlijkheid. Elke keer nemen jullie je bewustzijn mee omhoog of tappen jullie in op een hoger frequentiesubgebied en nemen jullie het op in elk deel van jullie Wezen – of het nu fysiek, emotioneel, mentaal of etherisch is ─ het doordringt de diepten van jullie wezen terwijl het alle overeenkomende beïnvloede of negatieve energieën vrijgeeft die resoneren op een lagere frequentie.

Veel van deze energieën werden ingeprent in jullie etherische en emotionele lichamen tijdens diegene van jullie oude ervaringen van de vroegste fysieke incarnaties op het aardse vlak.

Ze zijn inderdaad erg krachtig.

Dit heeft jullie beïnvloed in elk leven dat jullie sindsdien hebben ervaren door negatieve energieën toe te voegen en sommige te vergroten totdat ze jullie gebonden hielden, waardoor ze pijn en lijden veroorzaakten.

Dit zijn energieën die jullie ervan hebben weerhouden de perfecte gezondheid te hebben waar jullie naar verlangen; het sterke, aantrekkelijke lichaam waar jullie van dromen; de overvloed; de kracht; de relaties; telkens weer. En dus, het gaat om jullie te helpen en te voorkomen dat jullie overweldigd raken, plaatst het Hogere Zelf jullie in wat jullie een “nulzone” of een periode van “geen tijd” zouden kunnen noemen.

Dit zijn termen waarover momenteel op een manier uitwisseling plaatsvindt in verband met de Fotonengordel en het zijn geldige concepten; ze gelden echter ook voor jullie persoonlijk.

De rotatie van jullie Aarde vertraagt als gevolg van de afname van planetair magnetisme, terwijl tegelijkertijd de vibraties of frequenties van jullie Aarde (de hartslag) toenemen. Ieder mens die op Aarde leeft wordt beïnvloed door deze verschuiving, evenals elk ander levend wezen dat op de planeet bestaat.

Tenminste, elk Wezen probeert deze nieuwe frequenties aan te passen om afgestemd te blijven op de Aarde, aangezien de oude frequenties niet langer te tolereren zijn.

**De draaiing van de Aarde is aan het vertragen.

Het is omdat de maan een zwaartekracht op de planeet uitoefent, wat een rotatievertraging veroorzaakt omdat de maan geleidelijk wegtrekt.

Gedurende miljoenen jaren is de rotatie van de Aarde vertraagd als gevolg van wrijvingseffecten die verband houden met de getijden die door de maan worden aangedreven. (Internet – RV)

Degenen onder jullie die de Wegwijzers zijn, de Werelddienaren, hebben deze basisfrequenties ver overschreden en functioneren vanuit een veel hogere resonantie. Jullie werkelijkheid is gecentreerd in het Etherische/Aura Veld van de Aarde, dat naar de hogere Subdimensionale niveaus van de Vierde Dimensie is gegaan.

Jullie geliefde planeet gaat ook snel vooruit, en zoals de planeet dat doet, moet jullie werkelijkheid blijven veranderen. Alles waarvan jullie dachten dat het waarheid was, de nieuwe manier van functioneren en Zijn, nieuwe identiteit, versmelt gezwind.

Er ontstaat een nieuw holografisch beeld en in jullie onzekerheid vraag jullie je af waar je past in dit nieuwe schema en wat nu moet te doen? WIE BEN JE? WIE ZIJN JULLIE?

Nogmaals, mijn dapperen, zeggen wij “ontspan, laat los en besef” dat ook dit slechts een deel is van de nooit eindigende spiraal.

Jullie mogen niet langer stagneren of zelfs maar lang op een bepaald niveau blijven. De tijd en het transformatieproces gaan te snel.

Taal verandert en denkprocessen zijn anders. De oude delen van de hersenen die het verleden bevatten, worden geleidelijk verfijnd of zijn moeilijker toegankelijk. Het begint erop te lijken dat alles wat daarvoor is gebeurd, zelfs vorig jaar, een vage droom is.

Nieuwe hogere frequentiegebieden van jullie brein, de Heilige Geest, worden geactiveerd en dus moeten jullie op een geheel nieuwe manier leren denken.

Geheugenzaad Atomen van informatie, holografische afbeeldingen van grote betekenis en heilige geometrische patronen zullen in jullie bewustzijn beginnen te komen en jullie moeten leren hoe jullie deze kunnen ontcijferen.

Het kan lijken alsof degenen aan wie jullie voorbijgaan jullie niet langer begrijpen. Of jullie kunnen niet gemakkelijk woorden vinden om de oude alledaagse gesprekspatronen voort te zetten.

Jullie zullen ook merken dat jullie niet elke gedachte hoeven te verwoorden als jullie telepathisch de energieën en gedachten van de mensen om jullie heen beginnen op te pikken. Jullie leren dat jullie niet al de gedachten hoeven te verwoorden om begrepen te worden, en jullie zullen niet snel worden misleid.

Jullie zullen de waarheid met spirituele integriteit spreken en jullie zullen niet langer de ego spelletjes uit het verleden spelen.

Terwijl jullie langzaam een verfijnd, spiritueel auraveld creëren en het bewustzijn vergroten, wees zacht voor jullie zelf. Jullie kunnen je soms erg kwetsbaar voelen. Jullie hebben misschien het gevoel dat jullie een belangrijk deel van jullie zelf verliezen en dat is waar.

Maar het is een onderdeel dat niet langer het hoogste goed dient, ook al zijn jullie gewend geraakt aan het dragen van deze oude bagage. Het is tijd om alles los te laten wat jullie niet met je mee kunnen nemen zoals jullie terugkeren naar een vervolmaakte, verheven vorm van Heilige Licht-materie of -vorm.

Jullie daalden af in een prachtig, perfect etherisch, fysiek voertuig; een Goddelijk kristallijnen lichaam voortgebracht uit het Heilige hart/de geest van onze Vader/Moeder God. Sta ons toe jullie een analogie te geven van wat er die eonen geleden plaatsvond en wat er nu gebeurt.

Stel jullie voor dat jullie een duiker zijn die op het punt staat af te dalen naar de bodem van de oceaan. Jullie zijn drijvende en kunnen alleen aan de oppervlakte drijven, tenzij jullie ankers of gewichten aan jullie zelf bevestigen zodat jullie kunnen afdalen en over de oceaanbodem kunnen lopen of dat jullie een voortstuwingsmiddel hebben dat jullie de diepte in zal brengen.

Het is hetzelfde met jullie Geestelijke Wezen. Jullie moesten dichtheid aannemen om in de stoffelijke wereld af te dalen.

En jullie namen veel meer dichtheid aan dan oorspronkelijk was gepland, waardoor het zelfs nog moeilijker werd om weer naar de oppervlakte te komen of wat de hogere dimensies worden genoemd.

Dus zie jullie zelf de ankers en gewichten afwerpen die ervoor zorgen dat jullie door de diepten in het moeras lopen, de mist en illusie van de lagere dimensies. Sta jullie zelf toe om de zware lagen af te schudden, de lasten die jullie vasthouden of verankeren.

Sta jezelf toe om “de boeien af te werpen, zodat jullie opnieuw omhoog kunnen zweven naar verheven hoogte.”

Zijn jullie je ervan bewust dat degenen onder jullie die frequenties en resonantie verder hebben ontwikkeld dan die van de Aarde, in feite jullie geliefde planeet helpen om hogerop in de spiraal van Ascentie te komen? Dat is een vitaal, belangrijk onderdeel van jullie missie, dierbaren: om jullie broeders en zusters te helpen, maar ook om Lichtstromen te zijn die sterker en van nature opwaarts en met opgeruimd gemoed worden, het massabewustzijn in de lift plaatsen, het gouden etherische web reinigen van jullie Moeder Aarde zodat zij ook zij haar Goddelijke positie kan vorderen in het grote drama van de evolutie.

Wij verzoeken jullie met alle beleefdheid, raak niet gehecht aan een manier van zijn, een bepaalde modaliteit, een filosofie die te bekrompen of gestructureerd is. Ga niet in op een overeenkomst die macht geeft aan iemand buiten jezelf.

Onderscheidingsvermogen!

Onderscheidingsvermogen!

Onderscheidingsvermogen!

Wij kunnen dit niet genoeg benadrukken. Zodra een klaarblijkelijke waarheid naar voren komt en jullie deze opnemen in jullie geloofssysteem, kan deze worden vervangen door een hogere waarheid of een nieuw concept.

Als jullie terugkijken, kunnen jullie dan niet zien dat veel van de kennis die jullie nu accepteren als absolute waarheid, vijf jaar geleden, of zelfs een jaar geleden, voorbijgaan aan de stoutste voorstelling van…? Wees jullie ervan bewust dat waar jullie vandaag zo zeker van zijn morgen of in de toekomst ongetwijfeld zal veranderen.

Daarom voelen jullie je zo kwetsbaar, geliefden.

Jullie zijn aan het Vormverschuiven en jullie werkelijkheid ook.

Jullie zitten midden in een doorlopende droom die versneld vooruitgaat. Als jullie de fixaties van het verleden en die verouderde energieën naar boven willen laten komen, zodat ze kunnen worden getransformeerd of opgelost, en als jullie niet proberen vast te houden aan de oude patronen, gedachtevormen of structuren, zullen jullie je niet zo van streek of onbeheerst voelen. Jullie moet toegeven dat dit geen tijd van verveling of stagnatie is.

Inderdaad, het is waar jullie al zo lang geleden naar verlangd hebben: toen jullie je magnifieke Spirituele Zelf samenvoegden in de beperkende grenzen van een fysieke structuur.

Ontwaak elke dag in vreugdevolle anticipatie en grote verwachting. Sta elke dag toe zich in zijn perfectie te ontvouwen, nieuwe geneugten te schenken en jullie te bevrijden van de ketenen van het verleden.

Zoals we vaak hebben benadrukt: “Blijf in het gebeuren van het ‘NU’.

Door dit te doen, concentreren jullie je op wat er gebeurt in het STILTEPUNT/KRACHT van het MOMENT.

Elk moment, elke gedachte en gebeurtenis is van enorm belang, want de schatten van nieuwe wijsheid, nieuwe inzichten, nieuw redeneervermogen en nieuwe gaven stromen met een verbazingwekkende snelheid. Jullie moeten echter openstaan om ze te ontvangen. Met elke nieuwe pulsatie van een hogere vibratie begint een deel van jullie bestaande realiteit op te lossen terwijl het patroon zich keer op keer herhaalt.

Jullie kunnen niet falen! Jullie kunnen jezelf alleen tegenhouden en ongemak creëren als jullie worstelen en jullie zelf ondergedompeld houdt in de oude dichtheid. We smeken jullie, accepteer deze meest waardevolle geschenken die worden aangeboden.

We verzoeken jullie met alle beleefdheid (nogmaals) accepteer deze meest waardevolle geschenken die worden aangeboden.

Word jullie eigen heilige getuige terwijl jullie de informatie en ervaringen verzamelen, sorteren, vrijgeven en verfijnen die jullie bewustzijn binnengaan. Raak niet verzand in of gehecht aan een vast patroon of modaliteit terwijl jullie geleidelijk uit de cocon van de fysieke mensheid tevoorschijn komen in de kristallijne vorm van spirituele mensheid.

Sta jullie zelf toe om op de top van de machtige golven van transformatie te reizen. Er is niets te vrezen, dierbaren, en er valt zoveel te winnen.

Voel de warmte van onze heilige adem die langs jullie wang strijkt en voel de aura van liefde waarmee en waarin wij jullie omringen.

We zijn dichtbij * Reik naar ons en raak ons aan * We zullen reageren * Jullie zijn niet alleen * Jullie zijn nog nooit alleen geweest *

IK BEN Aartsengel Michael.

^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^

Transmitted through Ronna * Sacred Scribe * As transmitter of this article I, Ronna Herman Vezane, claim the universal copyright in the name of Archangel Michael. Personal sharing with friends, or posting on websites and in publications is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship and my website address is included. https://www.starquestmastery.com/

^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^

Vertaald door Anja

You Tube kanaal van Ronna

Al de boodschappen zoals geplaatst in de boeken van Aartsengel Michael, zogezegd de wijsheidsleringen zijn er op You Tube, zoals overgeleverd in de vormen. Samen met de juwelen van wijsheid video’s van mij en Randy. Meer dan 650 Presentaties.

“ONS GESCHENK AAN DE WERELD!”

Terug naar pagina Diverse Berichten