Verzameling van gepubliceerde “Korte overdenkingen”.

Verzamelpagina van gepubliceerde “Korte overdenkingen”.

“Zodra jij jezelf aan de kant van de ‘zogenaamde’ meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover ‘zeer diep’ na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.” Mahatma Ghandi.

Je geneest oude (negatieve) beperkende overtuigingen. Door deze te vervangen met nieuwe (positieve) verklaringen van het zelf

We kiezen ervoor om ons hierdoor het slachtoffer te voelen.Dat is de les voor elk die pijnlijke dingen ziet, om zichzelf te verheffen en de schoonheid te vinden. 

Wanneer we armoede, honger en gebrek zien, is dit omdat we het voor onszelf zien. We zien het in onszelf. De wereld is simpelweg een spiegel voor elke persoon, het reflecteert wat we voelen en wat we in onszelf ervaren.  Dat is een harde pil voor de meesten om te slikken, omdat we voelen dat er slachtoffers zijn van de derde dimensie en vaak willen we onszelf erbij betrekken, zodat als we onszelf ervaren als een menselijk lichaam dat moeilijkheden ervaart. We kiezen ervoor om ons hierdoor het slachtoffer te voelen.Dat is de les voor elk die pijnlijke dingen ziet, om zichzelf te verheffen en de schoonheid te vinden

Alles begint logisch te worden als je het niet langer probeert te begrijpen.
Het bewustzijn van de mens op de planeet bestuurt ALLES.
Blijf in de hogere vibraties en je zult datgene ontvangen wat je nodig hebt om je reis voort te zetten.

GELUK IS EEN STAAT VAN ZIJN! Het is een plek in uw gedachtegang die altijd bereid is om naar buiten te treden en te spelen, maar zo vaak … veel te vaak … wordt het buitengesloten … aan de kant geschoven … vanwege (veelal zelf opgelegde)  ‘verantwoordelijkheden en verplichtingen’ die moeten worden nagekomen.

Alles is energie, ook de mens, het denken creëert energie en het hart is magnetisch, dus trekt aan. De energie van denken en voelen gaat in het kwantumveld en vanuit het kwantumveld wordt alles gecreëerd. Door dit proces is de mens dus de schepper van zijn eigen werkelijkheid. Wat je Denkt word je. Wat je Voelt trek je aan. Wat je je Verbeeld creëer je. Wordt zelf de verandering die je wenst en het komt. Dit is de enige manier.

ALLE DINGEN die aan JOU worden gepresenteerd zijn voor JOUW EIGEN BEGRIP en UITBREIDING.  Als jou iets wordt gezegd, of het nu door VRIEND of VIJAND is, of het nu WAARHEID of ONWAARHEID voor jou betekent, WEIGER je het vaak of WIJS JE HET AF omdat het  vreemd of angstig voor je is. Als je het zou TOESTAAN,  ACCEPTEREN en INTEGREREN kan er UITBREIDING in je plaatsvinden, dan zal er een DOORBRAAK in je kunnen plaatsvinden.

(Als je dit “onder de knie” hebt zul je ontdekken dat dezelfde dingen niet meer naar je toekomen)

Zodra in de huidige wereld de ideeën van concurreren, iets willen bereiken, enz. enz. worden verminderd. Als deze worden vervangen door compromis, mededogen, nivelleren van het speelveld, wensend dat ieders behoeften vervult worden op een regelmatige basis zodat men  ALLEMAAL in vreugde en verhevenheid leeft. Dat zijn de ideeën van de vijfde dimensie.  

Het is veel gemakkelijker om iemand voor de gek te houden dan om hem te laten zien dat hij voor de gek gehouden is. En het zal veel moeilijker zijn als er miljoenen mensen zijn misleid, om die te laten zien dat ze voor de gek gehouden zijn. Alles wat de afgelopen jaren is verteld door diverse bronnen staat nu op het punt om in de openheid te komen.  De gordijnen zullen open gaan en wat daar achter zit zal niet mooi zijn. Helden zullen schurken blijken te zijn. Schurken zullen helden blijken te zijn. Feiten zullen leugens blijken te zijn. Leugens zullen feiten blijken te zijn. De wereld zal geschokt zijn. Hij wordt door elkaar geschud en de waarheid zal worden getoond.

AFBRAAK is een KENMERK van DOORBRAAK. We MOETEN de AFBRAAK TOESTAAN om te kunnen DOORBREKEN. Wie wil er pijn, woede en lijden?  We moeten pijn, woede en lijden  INTEGREREN en het als een BOODSCHAP zien. Een boodschap dat alle dingen, vriend, vijand, berichten, alles wat we zien, horen, doen en wat we ons voorstellen, voor onze eigen INTEGRATIE en EXPANSIE zijn.  Maak het daarom geen KENMERK van ANGST, maar een KENMERK van WAARHEID.

Een gehechtheid aan iets is een anker voor pijn en lijden. Als een wezen pijn en lijden voelt, is dat wezen gehecht aan iets dat dat niet waard is. Dat is alles wat het is.   Als we pijn en leiden voelen, emotioneel, fysiek en mentaal, dan wensen we iets dat niet bestaat. Dat is wat de gehechtheid is.

De WingMakers hebben geschreven dat het niet de protesten zijn die deze vijand zullen veranderen. Als we tegen hen schreeuwen en weerstand bieden met onze wapens op straat, zullen ze ons alleen maar pletten. Om hun doelstelling te stoppen, moeten we de muur slopen, en we kunnen dit doen door beoefenaars te worden van het Soevereine Integrale proces, of iets dergelijks. Als mensen zelfbewuste, niet-geprogrammeerde entiteiten worden, die helemaal begrijpen hoe we tot slavernij zijn gebracht en waarom, kunnen we collectief de muur slopen die ons scheidt van ons ware zelf. Dit creëert een kettingreactie die iedereen raakt, inclusief de top van de Elite. De muur valt ook voor hen.

Een gehechtheid aan iets is een anker voor pijn en lijden.
Als een wezen pijn en lijden voelt, is dat wezen gehecht aan iets dat dat niet waard is. Dat is alles wat het is.
Als we pijn en leiden voelen, emotioneel, fysiek en mentaal, dan wensen we iets dat niet bestaat. Dat is wat de gehechtheid is.

Angst is een van de belangrijkste bronnen van wreedheid.
Het overwinnen van angst is het begin van wijsheid.
Angst en schuld zijn de enige vijanden van de mens.
Het enige waar we bang voor zijn is de angst zelf.
Kijk waar je bang voor bent en kijk waar de bron vandaan komt. Meestal komt die van buiten jezelf.

Wijsheid is niet gerelateerd aan kennis. Wijsheid is gerelateerd aan begrip als we de waarheid al kennen. Kennis is wanneer we informatie overal vandaan nemen en het samenbrengen in wat wij denken dat de waarheid is. Kennis helpt ons het driedimensionale ontwikkelingsproces te begrijpen, maar kan niet worden verward met Wijsheid.

Hoe je denkt, doet en voelt is verankerd in je ervaringen uit het verleden en in je programmering. Niemand BUITEN jijzelf kan dit veranderen.

Veranderingen in de maatschappij beginnen bij veranderingen in de individuen.

Lijden wordt gecreëerd door vast te houden aan onvervulde verwachtingen over hoe dingen eruit moeten zien of moeten zijn om gelijk te hebben, wat altijd het persoonlijke geloofssysteem weerspiegelt

Vooraf echte dankbaarheid vanuit je hart tonen voor wat je wilt creëren of ontvangen is de meest krachtige creatiekracht in het universum. Ik daag je uit het eens een poosje te proberen.

Wanneer jij je één voelt met een ander, lossen angst, conflict en wantrouwen op.
Je voelt je één met een ander als je accepteert dat jij die ander bent.
Door te accepteren dat jij die ander bent ga je zien dat je allebei dezelfde illusie beleeft.
De illusie los je op door je eigen waarheid te zoeken en te leven, niet die van een ander.
Dan zul je gaan merken dat jij gelijk bent aan die ander en er geen angst, conflict of wantrouwen hoeft te zijn.

Leef in het moment, wees in vreugde op elk moment. Stop met zoeken naar “momenten van vreugde” buiten jezelf. Als je blijft zoeken naar “momenten van vreugde” buiten jezelf dan is dat alles wat je zal vinden. Slechts momenten van vreugde.
Je zult de “vreugde op elk moment”daar niet vinden. Je zult je zorgen blijven maken, je zult jezelf blijven programmeren met gebrek.Gebrek aan iets in plaats van overvloed die overal om je heen en binnenin je is.

Haat en angst geven hun energie en kracht over aan wat men haat en vreest.

Er is een intern leven dat we allemaal leven. Het interne leven wordt een weerspiegeling van het uiterlijke leven. Als we uitbreiden en groeien in onze eigen zijnsheid en in onze eigen kracht, wordt het externe uitgebreid. Je kunt alle veranderingen om je heen zien omdat je aan het veranderen bent. Het is alsof er buiten jou iets glorieus gebeurt, maar die glorie is omdat je innerlijk veranderd bent.   Als je verandert, groei je, als je je kracht kent, als je weet wie je bent en je herinnert wie je bent, zal Gaia aan je kleven, met je veranderen, met je meegaan zoals jij bent, en zij is één met jou. Dat is mijn boodschap vandaag.

Het gaat erom dat men inziet dat een ieder verantwoordelijk is voor zijn of haar emoties. Elke keer als jij je er bewust van bent of wordt, is weer een stapje verder naar bewustzijn. Door bewustwording begint het proces van heling.
Iedereen moet hier doorheen, omdat er ergens nog oude overtuigingen vastzitten die aangepakt mogen/moeten worden.

Alle leuke en minder leuke dingen of situaties worden aan jou gepresenteerd voor je eigen begrip en uitbreiding. Het komt alleen naar je toe om van te leren, dat is de ENIGE reden. Als je deze dingen afwijst omdat je denkt dat het een vijand is, of een vriend is, of de waarheid is, weiger je het meestal omdat het niet leuk is en soms angstig. Als je het accepteert, integreert en toestaat zal er pas uitbreiding in jou mogelijk zijn. De doorbraak bij jezelf kan dan plaatsvinden.

Ingewortelde overtuigingen vertroebelen het verstand en onderdrukken oprechte gevoelens vanuit het hart, dit is meestal de oorzaak van heftige meningsverschillen, conflicten, ruzie enz.  Meestal zijn het niet eens zelf bedachte overtuigingen, maar zijn ze overgenomen van anderen uit gewoonte of vanwege programmering van de geest door iets wat buiten jou staat. Neem even een moment om een overtuiging van jezelf te onderzoeken waar deze vandaan komt en of het een overtuiging is die jou ondersteunt of tegenwerkt.

Ongerust maken of zorgen maken is een programma. Het is een lus. De programmeur ben jij zelf en de geprogrammeerde persoon ben jij.
Dus als je de cyclus van zorgen voortzet en het zelfde programma steeds opnieuw afspeelt zal het niet verdwijnen.  Het verdwijnt als je deze activiteit door iets anders herprogrammeert.
Spreek en denk over wat je wilt, niet over wat je niet wilt.

Het Universum wil er graag op wijzen … het is niet jouw beslissing om te bepalen wat goed of fout is voor een ander.  Je kunt alleen bepalen wat goed of fout is voor jezelf. Als je ervoor kiest om jezelf op die plek te plaatsen van oordeel, negeer je mogelijk enkele zeer fundamentele feiten over je eigen innerlijke processen. Als je merkt dat je wordt getriggerd door wat jij aan een ander als ‘verkeerd’ ziet, kan het ook binnenin je bestaan.  Dit is waar je plezier begint! Vandaag wordt je uitgenodigd om naar die triggers te kijken, ze te erkennen en los te laten. Vergeet niet, er wordt niets gewonnen door anderen te beoordelen. Je kunt echter een kans op groei verliezen.

Verander de manier waarop je naar dingen/mensen kijkt en de dingen/mensen waar je naar kijkt veranderen.

Zorgen zijn een pijnlijke herinnering aan het verleden. Zorgen hebben is een gevolg van in de toekomst of in het verleden leven. Er zijn geen zorgen in het heden.

Het informeren van jezelf, staat gelijk aan voorbereid zijn.

Het zijn de woorden die je zegt waardoor je creëert wat je hebt.

Meester El Morya:  Ga geen contract aan met het systeem, de Corona vaccinatie is een CONTRACT. Door dat te doen, stem je ermee in dat het systeem over jouw lichaam en over jouw psyche mag beschikken