Vrijwilligers gezocht voor vertalingen naar de Nederlandse en Chinese taal

Vrijwilligers gezocht

Dit is een oproep voor iemand die het belangrijk vind om andere mensen te informeren.

Deze website vertaald channelings vanuit het Engels naar de Nederlandse taal, omdat deze website ook door veel mensen uit het Chinees sprekende deel van de Wereld wordt bezocht is het van belang dat deze mensen deze channelings in hun eigen taal kunnen lezen.

Tevens wordt er ondersteuning gezocht voor de huidige vertalingen vanuit het Engels naar het Nederlands.

Iedereen die zich aangesproken voelt en graag andere mensen helpt kan zich melden als vrijwilliger.

De vertalingen naar de Chinese taal is mogelijk direct vanuit de Engelse taal of direct vanuit de Nederlandse taal.

Indien iemand dit werk op zich wilt nemen kan hij een mail sturen naar

sanandawebsite@outlook.com

This is a call for someone who finds it important to inform other people.

This website translates channelings from English into the Dutch language, because this website is visited by many people from the Chinese speaking part of the World. It is important that these people can read these channelings in their own language.
Anyone who feels addressed and likes to help other people can sign up as a volunteer.
The translations into the Chinese language are possible directly from the English language or directly from the Dutch language.
If someone wants to take on this work, he can send an email to

sanandawebsite@outlook.com

这是对那些认为重要的人通知其他人的呼吁。


这个网站将英语的翻译翻译成荷兰语,因为这个网站被来自世界华语部分的许多人访问过。重要的是这些人可以用他们自己的语言阅读这些翻译。
任何感到满意并且喜欢帮助其他人的人都可以注册成为志愿者。
可以直接从英语或直接从荷兰语翻译成中文。
如果有人想接受这项工作,他可以发送电子邮件给

sanandawebsite@outlook.com